History Jobs Certificates Contact Location

 

 

Jobs

 
Ref.6883
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL DESIGNER CAD
Regio Brussel
Omschrijving

INLEIDING:

De Project Draftsman is verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de grafische documenten in het kader van een projectteam en overeenkomstig de richtlijnen van de Design Engineer.

Hij beheert een klein team van Draftsmen.

TAKEN:

Opmaak plannen volgens normenboek voor vergunningsdossiers van windmolenprojecten (onshore).

Plannen bestaan uit:

 • grondplannen;
 • inplantingsplannen;
 • terreinprofielen;
 • doorsnedes;
 • constructietekeningen;
 • legendes, ...

OPDRACHT:

 • Mee de planning opstellen van het onderzoek naar en de verwachtingen over de prestaties binnen zijn domein.
 • De ontwikkeling van een ontwerpstudie verzekeren op basis van de algemene richtlijnen die de Design Engineer (technisch verantwoordelijke) heeft opgesteld.
 • De juiste afmetingen van installaties, uitrustingen en werken verzekeren op basis van de normen, reglementen, good practices en interne richtlijnen.
 • Het functionele beheer verzekeren van een team dat zich toelegt op ťťn vakgebied (richtlijnen voor de Draftsmen).
 • De grafische documenten verwezenlijken.
 • De bestanden structureren en het computerondersteund conceptueel werk organiseren.
 • Het werk controleren dat door het designteam wordt uitgevoerd (kwaliteit, kosten, deadline).
 • Samenvattende meetstaten opstellen en controleren.
 • Zijn competenties†m.b.t. het vakgebied en designtools ontwikkelen.
 • Samen met de Design Engineer (technisch aanspreekpunt) deelnemen aan vergaderingen met de klant of de aannemers om technische informatie te verstrekken / te verkrijgen.
 • De uitvoeringsdocumenten controleren (analyse, adviesnota).
 • Mee de uitrustingen en installaties op de site controleren.
 • Ter plekke opmetingen van installaties en uitrustingen uitvoeren.
 • De Veiligheids- & Gezondheidsrichtlijnen vermeld in het Veiligheidsplan van het project naleven.

WERKREGIME:

2,5 dagen per week (20 uren per week).

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 5 maanden
Bijzonderheden AutoCAD
Microstation
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6938
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Oost-Vlaanderen
Omschrijving

JOBTITEL:

Projectleider Civiele Techniek.

TAKEN:

 • Het technisch uitwerken van diverse waterbouwkundige / hydraulische installaties in de verschillende projectfases (concept, voorstudie en technische detailstudie, opvolging uitvoering).
 • Technische uitwerking van de projecten.
 • Bepalen van de uitvoeringsplanning en de verschillende constructiefases.
 • Opstellen van lastenboeken.
 • Opvolging van de projecten met directe communicatie met de klant en de leveranciers.
 • Werfrondgang om uitvoeringsfouten inzake bekisting, wapening, betonkwaliteit en afwerkingsgraad te kunnen detecteren en bemerken.
 • Risicoís kunnen inschatten bij wijzigingen in uitvoering op de stabiliteitsberekeningen.
 • Opmaken van verslagen, opvragen en beoordelen van technische leveranciersinformatie om zo tot duurzame en werkbare oplossingen te komen.
 • Samenwerken in een team van ingenieurs en vakspecialisten.

PROFIEL:

 • Burgerlijk of Industrieel Ingenieur met ervaring in projectcoŲrdinatie van een groter infrastructuurproject.
 • Ervaring en/of kennis van waterbouwkunde is een grote troef, stedenbouwkundigen komen ook in aanmerking.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6896
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Antwerpen
Omschrijving

Lead Civil Engineer.

Verantwoordelijkheden:

 • Relevante contacten onderhouden met de klanten;
 • Supervisie en coachen van de leden van de afdeling Civil Engineering;
 • Controle van de voortgang van de gepaste civilactiviteiten op het gebied van kwaliteit, planning en kosten;
 • Beoordelen van alle documenten voorbereid door de leden van de afdeling Civil Engineering;
 • Indien nodig meewerken aan basic design.
Ervaring 7 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6885
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Waasland
Omschrijving

JOBTITEL:

Design Engineer.

 

INLEIDING:

De Design Engineer (technisch aanspreekpunt) is in het kader van een projectteam en onder de functionele leiding van de Project Manager verantwoordelijk voor de realisatie van de engineeringopdracht binnen zijn competentiedomein.

U neemt deel aan of realiseert bouwkundige studies en projecten voor de uitbating van energieverbonden productiefaciliteiten, zowel voor nieuwbouw als voor onderhoud.

 

TAKEN:

 • Onder begeleiding van een senior schrijft U specificaties voor de bouw, verbouwing of herstelling van gebouwen en structuren, en de opvolging van het aankoopproces voor deze diensten (vergelijking van offertes, technische onderhandelingen en opvolging van de bestellingen):
  • U bent de link tussen de ontwerpteams en de uitvoerder;
  • In het aankoopproces wordt u bijgestaan door de dienst Aankoop van de klant.
 • Controle op het terrein van de civiele werken, bijgestaan door het siteteam.
 • Consultancy en haalbaarheidsstudies over deze onderwerpen, incl. inschatting van kostprijs en uitvoeringsplanning.
 • Assistentie aan diagnose voor betonschade, betonveroudering (inspectie, bepalingen van testen en laboanalyses, interpretatie van de resultaten en specificatie voor herstelling).
 • In het bijzonder, operationele bijstand op het gebied van burgerlijke bouwkunde voor nucleaire installaties (technische steun, monitoring van veroudering van structuren, diagnose en technische & economische voorstellen van oplossingen).

 

PROFIEL:

 • Ingenieur met interesse van bouwkundige structuren in industriële installaties; Voorkennis hoeft niet.
 • 3 à 5 jaar ervaring.
 • Goede kennis van Nederlands.
 • In het bezit van een BA4 en VOL-VCA.
 • Interesse in IT-tools.

 

Ervaring 4 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden BA4 certificaat
Vca Vol
MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6682
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Oost-Vlaanderen
Omschrijving JOBTITEL: Design Engineer. INLEIDING: De Design Engineer (technisch aanspreekpunt) is in het kader van een projectteam en onder de functionele leiding van de Project Manager verantwoordelijk voor de realisatie van de engineeringopdracht binnen zijn competentiedomein. TAKEN: - De planning van en de vooruitzichten betreffende de onderzoeksprestaties opstellen en naleven. - De principes voor het ontwerp van installaties, uitrustingen en werken opstellen. - Samen met de bouwheer en de andere ontwikkelaars een bijdrage leveren aan de conceptuele uitwerking van het project. - De juiste afmetingen van installaties, uitrustingen en werken verzekeren. - Richtlijnen verstrekken aan het teken- en rekenteam. - De opstelling en vooruitgang van de grafische documenten en de samenvattende meetstaten controleren. - De uitwerking en opstelling verzekeren van ontwerpnotaís, voorstudies, bestekken, technische specificaties, adviesnotaís, enz. - De kosten van de onderzochte werkzaamheden vaststellen. - De offertes van de inschrijvers analyseren. - De uitvoeringsdocumenten (analyse, adviesnotaís) controleren. - De uitrustingen in de fabriek en op de site controleren. - De uitgevoerde werken controleren. - De veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen vermeld in het veiligheidsplan van het project naleven en doen naleven. PROFIEL: - Minimaal masteropleiding Civil/Structual Engineer. - Minstens 15 jaar relevante technische ervaring bij het ontwerpen van verschillende types beton- en staalstructuren. - Vertrouwd met het maken van aanbestedingsdocumenten. - Ervaring met ontwerpen m.b.v. Ansys, SCIA Engineer en/of gelijkwaardige pakketten is een pluspunt. - Talenkennis: Nederlands, Frans en Engels. - Bereid om te werken in de Belgische regionale kantoren of in de werfkantoren van klanten. - In overeenstemming bereid om internationale reizen te maken. - Rijbewijs B is vereist.
Ervaring 15 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 3 maanden
Bijzonderheden Ansys
Scia Engineer
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6608
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Limburg
Omschrijving JOBTITEL: Design Engineer. INLEIDING: De Design Engineer (technisch aanspreekpunt) is in het kader van een projectteam en onder de functionele leiding van de Project Manager verantwoordelijk voor de realisatie van de engineeringopdracht binnen zijn competentiedomein. TAKEN: - De planning van en de vooruitzichten betreffende de onderzoeksprestaties opstellen en naleven. - De principes voor het ontwerp van installaties, uitrustingen en werken opstellen. - Samen met de bouwheer en de andere ontwikkelaars een bijdrage leveren aan de conceptuele uitwerking van het project. - De juiste afmetingen van installaties, uitrustingen en werken verzekeren. - Richtlijnen verstrekken aan het teken- en rekenteam. - De opstelling en vooruitgang van de grafische documenten en de samenvattende meetstaten controleren. - De uitwerking en opstelling verzekeren van ontwerpnotaís, voorstudies, bestekken, technische specificaties, adviesnotaís enz. - De kosten van de onderzochte werkzaamheden vaststellen. - De offertes van de inschrijvers analyseren. - De uitvoeringsdocumenten (analyse, adviesnotaís) controleren. - De uitrustingen in de fabriek en op de site controleren. - De uitgevoerde werken controleren. - De veiligheids- & gezondheidsrichtlijnen vermeld in het veiligheidsplan van het project naleven en doen naleven. PROFIEL: - Gekwalificeerd Ingenieur-Architect of Civil/Structural Engineer met minimum een mastersdiploma. - Minstens 5 jaar relevante technise ervaring met structurele engineeringprojecten voor het ontwerpen van verschillende types beton- en staalstructuren. - Betrokken in alle aspecten en fases van de projecten: competitie, ontwerp, studies, offertes, uitvoering, management, ...). - Ervaring met modelleren met SCIA Engineer, Buildsoft of gelijkaardige pakketten. - Een grondige kennis van Nederlands en Frans is essentieel, goede kennis van Engels.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 5 maanden
Bijzonderheden Scia
Scia Engineer
Buildsoft
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6593
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Antwerpen
Omschrijving JOBTITEL: CSA Engineer. TAKEN: Zelfstandig uitvoeren van beton- en staalberekeningen t.b.v. algemene support voor groeiende workload binnen de afdeling. De CSA Engineer is verantwoordelijk voor planningen, berekeningen en werkomschrijvingen voor civiele bouwprojecten (bijvoorbeeld: funderingen, staal- en betonconstructies, controle- en administratiegebouwen en substations, opslagtanks en waterdistributiesystemen, haven-, overslag- en offshoreconstructies, riolering en ondergrondse leidingsystemen). Dit gebeurt allemaal op basis van de projectgegevens en de geldende technische standaarden en codes.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden Scia
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6555
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Waasland
Omschrijving

JOB TITEL:

Senior Civil Engineer.

INLEIDING:

De Design Engineer (technisch aanspreekpunt) is in het kader van een projectteam en onder de functionele leiding van de Project Manager verantwoordelijk voor de realisatie van de engineeringopdracht binnen zijn competentiedomein.

OPDRACHT:

Werkt aan energie verbonden productiefaciliteiten (kerncentrale Doel). Neemt deel of realiseert burgerlijke bouwkunde studies en projecten voor de exploitatie of verwerking van deze faciliteiten.
De bijzondere functie omvat het volgende:

 • Integratie van civieltechnische aspecten (funderingen, stabiliteit, functionaliteit, technieken) in de verschillende fasen van de betrokken projecten;
  Validatie van het ontwerp van constructies;
 • Het schrijven van specificaties voor de bouw, verbouwing of herstelling van gebouwen en structuren, en de opvolging van het aankoopproces voor deze diensten (vergelijking van offertes, technische en commerciŽle onderhandelingen en uitvoering van de bestellingen);
  Controle op het terrein van de civiele werken;
 • Onderneming missies consultancy en haalbaarheidsstudies over deze onderwerpen;
 • In het bijzonder, operationele bijstand op het gebied van burgerlijke bouwkunde voor Belgische nucleaire installaties (technische steun, monitoring van veroudering van structuren, diagnose en technische & economische voorstellen van oplossingen).

PROFIEL:

 • Ingenieur met kennis van het ontwerp / bouw en verbouwing van bouwkundige structuren in industriŽle installaties;
 • Zeer goede kennis van Engels en Nederlands;
 • Interesse in IT-tools.
Ervaring 11 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur + 1 jaar
Bijzonderheden BA4 certificaat
Vca Vol
MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6714
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
Regio Kempen
Omschrijving Als Werkvoorbereider/Assistent Projectleider Burgerlijke Bouw voorbereiden van bouwwerkzaamheden tijdens de bouw van waterzuiveringsstations. Controleren van plannen van de onderaannemers voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Uitvoeren van diverse opmetingen op de werf. Controle van bekistingwerkzaamheden. Ervaring met het bouwen van waterzuiveringsstations is noodzakelijk.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau SO BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6971
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL SUPERVISOR
Regio Antwerpen
Omschrijving

JOBTITEL:

Bouwkundig profiel met kennis of ervaring van schadefenomenen in civiele infrastructuur en reparatie / onderhoudstechnieken.

 

TAKEN:

 • Uitvoeren van inspecties van diverse gebouwen en structuren conform de gevolgde regelgeving en procedures met inbegrip van het opmaken van inspectierapporten en aanbevelingen.
 • Mee uitwerken en uittesten van inspectiemethodiek.
 • Rapporteringen.
 • Analyses uitvoeren van de inspectieresultaten: inschatting schadefenomenen en aanbevelingen naar vervolgacties.
 • Uitvoeren van steekproefsgewijze QC2 na onderhoud volgend uit inspecties.

 

PROFIEL:

 • Minimum opleiding niveau bachelor bouwkunde.
 • Ervaring met inspecteren van gebouwen en structuren.
 • Ervaring in reparatiemethodes en -technieken.
 • Analyserend vermogen.
 • In staat om zelfstandig inspecties uit te voeren.
 • In staat om duidelijke en bondige rapportering op te maken.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 1 ŗ 2 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6963
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL SUPERVISOR
Regio Waasland
Omschrijving

JOBTITEL:

Civil Supervisor / Specialist.

 

TAKEN:

U zorgt in hoofdzaak voor de dagelijkse werfopvolging van de bouwkundige werken voornamelijk beton-, staal- en wegeniswerken en betonherstellingen en in mindere mate rioleringswerken, ...

U zorgt ervoor dat tijdens de voorbereiding maar ook tijdens en de uitvoering deze veilig, kwalitatief en efficiënt verlopen.

U stelt en volgt de planning op en stuurt bij om afspraken qua timing te halen.

U werkt oplossingen uit voor bouwkundige vragen van de interne klanten en werkt deze vaktechnisch uit voor zowel projecten als onderhoudsjobs.

U zorgt voor een vlotte communicatie met de interne klanten tijdens de ontwerpfase en met de aannemers tijdens de uitvoeringsfase.

U doet de finale kostencontrole op het uitgevoerde werk en houdt de bouwkundige tekeningen up-to-date.

U stelt prijsbegrotingen op voor de bouwkundige projecten en onderhoudsjobs.

U stelt (in mindere mate) lastenboeken op voor kleine civiele werken zoals staalwerken, betonwerken, betonherstellingen, …

U controleert (in mindere mate) de ontwerp- en uitvoeringstekeningen van staalconstructies en betonfunderingen voor de grotere bouwkundige werken die door een externe studiebureau werden opgesteld.

 

PROFIEL:

U bent Bachelor of Master Industriële Wetenschappen Bouwkunde of hebt een diploma van Industrieel Ingenieur Bouwkunde.

Als teamplayer bent u vlot in technische communicatie.

Naast een goede kennis van MS Office (Excel en Word) hebt u een grondige kennis van AutoCAD.

U bent Nederlandstalig met kennis van de Engelse taal. 

Ervaring in de petrochemie is een vereiste.

Kennis van SAP en Lotus Notes zijn pluspunten.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden AutoCAD
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6919
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL SUPERVISOR
Regio Antwerpen
Omschrijving

JOBTITEL:

Civil Supervisor/Specialist.

 

TAKEN:

 • U zorgt in hoofdzaak voor de dagelijkse werfopvolging van de bouwkundige werken voornamelijk beton-, staal- en wegeniswerken en betonherstellingen en in mindere mate rioleringswerken.
 • U zorgt ervoor dat tijdens de voorbereiding maar ook tijdens  de uitvoering deze veilig, kwalitatief en efficiënt verlopen.
 • U stelt en volgt de planning op en stuurt bij om afspraken qua timing te halen. 
 • U werkt oplossingen uit voor bouwkundige vragen van de interne klanten en werkt deze vaktechnisch uit voor zowel projecten als onderhoudsjobs.
 • U zorgt voor een vlotte communicatie met de interne klanten tijdens de ontwerpfase en met de aannemers tijdens de uitvoeringsfase. 
 • U doet de finale kostencontrole op het uitgevoerde werk en houdt de bouwkundige tekeningen up-to-date.
 • U stelt prijsbegrotingen op voor de bouwkundige projecten en onderhoudsjobs.
 • U stelt (in mindere mate) lastenboeken op voor kleine civiele werken zoals staalwerken, betonwerken, betonherstellingen, …
 • U controleert (in mindere mate) de ontwerp- en uitvoeringstekeningen van staalconstructies en betonfunderingen voor de grotere bouwkundige werken die door een externe studiebureau werden opgesteld.

 

PROFIEL:

 • Bachelor of Master Industriële Wetenschappen Bouwkunde of een diploma van Industrieel Ingenieur Bouwkunde.
 • Vlot in technische communicatie.
 • Naast een goede kennis van MS Office (Excel en Word) hebt u een grondige kennis van AutoCAD.
 • U bent Nederlandstalig met kennis van de Engelse taal.
 • U hebt ervaring in de petrochemie.
 • Kennis van SAP en Lotus Notes is een pluspunt.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden AutoCAD
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6917
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL SUPERVISOR
Regio Waasland
Omschrijving

JOBTITEL:

Supervisor Civiele Bouwkunde.

TAKEN:

 • U coŲrdineert de tijdige afgifte van de werkvergunningen en werkt mee aan de dagdagelijkse inplanning van de werfactiviteiten.
 • U voert de technische inspecties uit op het werk van de aannemers, dit aan de hand van specificaties, tekeningen en reglementeringen en contractuele afspraken.
 • U maakt werkinstructies op voor eventueel bijkomend werk of wijzigingen.
 • U rapporteert de status van vooruitgang van de werken, u voert remediŽrende acties uit indien nodig.
 • U rapporteert aan de Construction Manager.

PROFIEL:

 • U bent industrieel ingenieur, graduaat of gelijkwaardig door ervaring in de bouwkunde, voorkeur betonherstel.
 • U heeft minstens 3 jaar relevante ervaring in bouwkunde in een industriŽle en/of farmaceutische omgeving.
 • U hebt een groot veiligheidsbewustzijn.

Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 10 ŗ 12 weken
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6877
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL SUPERVISOR
Regio Kempen
Omschrijving Als Civil Supervisor binnen een sitebased team, opvolgen en coŲrdineren van de bouwkundige werkzaamheden voor de nieuwbouw van een industriŽl installatie. CoŲrdinatie van de verschillende onderaannemers voeor alle civiele werkzaamheden (beton, staal), evaluatie en oplossen van technische problemen, opvolgen van de†kwaliteit, planning en voortgang. Rapporteren aan de Constructie Manager. Zelfstandig kunnen werken. Ervaring† met grote bouwprojecten met minimale uitvoeringwaarde van 10 miljoen euro is noodzakelijk.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur + 1 jaar
Bijzonderheden Vca
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6713
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL SUPERVISOR
Regio Kempen
Omschrijving Evaren werfleider burgerlijke bouw, verantwoordelijk voor het opvolgen en coŲrdineren van de werkzaamheden tijdens de bouw van waterzuiveringsstations. CoŲrdinatie van de verschillende onderaannemers voor alle civiele werkzaamheden (beton, staal), oplossen van technische problemen en opvolgen van de planning en voortgang. Zelfstandig kunnen werken. Ervaring met bouwen van waterzuiveringsstations is noodzakelijk.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6683
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL SUPERVISOR
Regio Diverse Belgische en Europese werven
Omschrijving JOBTITEL: Site Supervisor. CONTEXT: - Werken aan infrastructuurprojecten voor geometrisch en structureel ontwerp van snelwegen, regionale wegen en wegen in een stedelijke omgeving. - De hoofdtaak is de projecten in de uitvoeringsfase op te volgen. - Verantwoordelijk voor projecten in BelgiŽ, missies in het buitenland kunnen ook voorkomen. - In de projecten rekening houden met alle aspecten van infrastructuurstudies zoals ruimtelijk ontwerp, mobiliteit, veilgheid en duurzaamheid. TAKEN: - Erover waken dat de veiligheidsmaatregelen voor het personeel dat op de werf aanwezig is worden nageleefd. - Instaan voor de opvolging van de controle van de uitvoeringsdocumenten: o Controle van de uitgifte van de documenten; o Herinnering aan de technische verantwoordelijken; o Controle van de correcties. - Controle van de fysische voortgang van de werken en het naleven van de planning. - Controle van de technische coŲrdinatie van de werken (ruimtelijk en functioneel). - Controle van de goede uitvoering van de werken. - Instaan voor de controle en de testen van de installaties: o Opvolging van de testprogrammaís; o Controle van de testprocedures; o Opvolging van de analyse van de resultaten. - Deelnemen aan het opstellen van de verslagen van de inspectie- en controlebezoeken met het oog op de opleveringen. - Opvolging en controle van de documenten as-built. PROFIEL: - Masterdiploma engineering of industriŽle wetenschappen. - Minstens twee tot vijf jaar werkervaring. - Bereid zijn om regelmatig te reizen voor korte periodes. - Goede kennis MS Office (Word, Excel, PowerPoint) en MS Project. - Talenkennis: Frans, Engels en Nederlands. - Rijbewijs B.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur + 1 jaar
Bijzonderheden MS Project
Talenkennis Frans Engels Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6842
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie OPENBARE WERKEN TEKENAAR DESIGNER CAD
Regio Limburg
Omschrijving

Als bouwkundig designer werk je binnen een studiebureel voor de inplanting van een industrieel nieuwbouwproject. Kandidaat is betrokken in het uitwerken van bouwkundige tekeningen voor de infrastructuur. Kandidaat beschikt over kennis en ervaring in het uitwerken van grondverzettekeningen, opstellen van volumeberekeningen, ontwerpen van inplantingstekeningen van weginfrastructuur met bijbehorende riolering en afwateringstekeningen. Ervaring met AutoCAD 2016 of Microstation V8 is een noodzaak.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR OPENBARE WERKEN
Projectduur + 1 jaar
Bijzonderheden AutoCAD 2016
Microstation V8
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6913
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT ENGINEER
Regio Kempen
Omschrijving

Als Projectleider/Werfleider Burgerlijke Bouw verantwoordelijk voor de opvolging van diverse bouwprojecten binnen een industriele site. Dagelijkse communicatie met de klant over de voortgang van de werkzaamheden. Aansturen van onderaannemers en eigen werkploegen met een goed overzicht naar veiligheid. Rapporteren aan de projectdirectie. In staat zijn om meerdere projecten tegelijkertijd op te volgen. Ervaring met het beheren van de administratie en rapportage is noodzakelijk.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 5 maanden
Bijzonderheden Vca Vol
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6876
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT ENGINEER
Regio Limburg - Antwerpen
Omschrijving Als Project Engineer Bouwkunde ben je verantwoordelijk voor†het slopen van 2 industriŽle sites.

 • Meedenken en mee uitwerken van het uitvoeren van selectieve sloopopdrachten waarbij historisch, bouwkundig en architectonisch belangrijke gedeelten van te slopen gebouwen behouden blijven. De projectleider maakt de vertaalslag van bepalende elementen zoals stabiliteit en architectuur naar het sloopplan;
 • Onderzoeken op welke wijze afvalmaterialen optimaal kunnen hergebruikt worden in het te ontwikkelen project;
 • Actief deelnemen aan het uitwerken van offertes in samenspraak met de productverantwoordelijke en de sales manager;
 • Globaal beheren van de realisatie van projecten in overleg met de productverantwoordelijke en de projectteams;
 • Optreden als rechtstreeks aanspreekpunt van de klanten voor de uitvoering van de contracten;
 • Nieuwe opportuniteiten lokaliseren en detecteren;
 • Overmaken van een totaal voorstel aan de site owner gaande van Ďdemolition, waste management, rehabilitation en redevelopmentí, in samenwerking met een experten team.
 • Je hebt reeds een eerste ervaring in bouwprojecten en in het tijdig en binnen budget afleveren van een kwaliteitsproduct;
 • Je bent communicatievaardig en klantgericht;
 • Ervaring 5 jaar
  Opleidingsniveau MASTER CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
  Projectduur + 1 jaar
  Bijzonderheden MS Excel
  MS Word
  Talenkennis Nederlands Frans Engels
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.6756
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie PROJECT ENGINEER
  Regio Limburg
  Omschrijving JOBTITEL: Projectleider. FUNCTIE: U bent verantwoordelijk voor de organisatie en coŲrdinatie van de verschillende partijen en verzorgt hierbij een optimale oplevering en nazorg op de werf, volgens de afgesproken planning en binnen het vooropgestelde budget. VERANTWOORDELIJKHEDEN: - Voorbereiden van projecten. - Bestellingen plaatsen samen met de aankoopdienst. - Opvolging van projecten. - Organiseren en leiden van overlegmomenten voor een project. - FinanciŽle opvolging van een project. - Kwaliteit en veiligheid van een project garanderen. - Nazorg garanderen van projecten. - Coachen, begeleiden evalueren en zorgen voor de opleiding van eigen medewerkers. PROFIEL: - Masterdiploma in een bouwtechnische richting. - Goed technisch inzicht. - Ervaring in projectleiding binnen de industriŽle bouwsector.
  Ervaring 3 jaar
  Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
  Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
  Bijzonderheden MS Excel
  MS Word
  Talenkennis Nederlands
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50