History Jobs Certificates Contact Location

 

 

Jobs

 
Ref.6938
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Oost-Vlaanderen
Omschrijving

JOBTITEL:

Projectleider Civiele Techniek.

 

TAKEN:

 • Het technisch uitwerken van diverse waterbouwkundige / hydraulische installaties in de verschillende projectfases (concept, voorstudie en technische detailstudie, opvolging uitvoering).
 • Technische uitwerking van de projecten.
 • Bepalen van de uitvoeringsplanning en de verschillende constructiefases.
 • Opstellen van lastenboeken.
 • Opvolging van de projecten met directe communicatie met de klant en de leveranciers.
 • Werfrondgang om uitvoeringsfouten inzake bekisting, wapening, betonkwaliteit en afwerkingsgraad te kunnen detecteren en bemerken.
 • Risico’s kunnen inschatten bij wijzigingen in uitvoering op de stabiliteitsberekeningen.
 • Opmaken van verslagen, opvragen en beoordelen van technische leveranciersinformatie om zo tot duurzame en werkbare oplossingen te komen.
 • Samenwerken in een team van ingenieurs en vakspecialisten.

 

PROFIEL:

 • Burgerlijk of Industrieel Ingenieur met ervaring in projectcoördinatie van een groter infrastructuurproject.
 • Ervaring en/of kennis van waterbouwkunde is een grote troef, stedenbouwkundigen komen ook in aanmerking.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6682
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Oost-Vlaanderen
Omschrijving JOBTITEL: Design Engineer. INLEIDING: De Design Engineer (technisch aanspreekpunt) is in het kader van een projectteam en onder de functionele leiding van de Project Manager verantwoordelijk voor de realisatie van de engineeringopdracht binnen zijn competentiedomein. TAKEN: - De planning van en de vooruitzichten betreffende de onderzoeksprestaties opstellen en naleven. - De principes voor het ontwerp van installaties, uitrustingen en werken opstellen. - Samen met de bouwheer en de andere ontwikkelaars een bijdrage leveren aan de conceptuele uitwerking van het project. - De juiste afmetingen van installaties, uitrustingen en werken verzekeren. - Richtlijnen verstrekken aan het teken- en rekenteam. - De opstelling en vooruitgang van de grafische documenten en de samenvattende meetstaten controleren. - De uitwerking en opstelling verzekeren van ontwerpnota’s, voorstudies, bestekken, technische specificaties, adviesnota’s, enz. - De kosten van de onderzochte werkzaamheden vaststellen. - De offertes van de inschrijvers analyseren. - De uitvoeringsdocumenten (analyse, adviesnota’s) controleren. - De uitrustingen in de fabriek en op de site controleren. - De uitgevoerde werken controleren. - De veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen vermeld in het veiligheidsplan van het project naleven en doen naleven. PROFIEL: - Minimaal masteropleiding Civil/Structual Engineer. - Minstens 15 jaar relevante technische ervaring bij het ontwerpen van verschillende types beton- en staalstructuren. - Vertrouwd met het maken van aanbestedingsdocumenten. - Ervaring met ontwerpen m.b.v. Ansys, SCIA Engineer en/of gelijkwaardige pakketten is een pluspunt. - Talenkennis: Nederlands, Frans en Engels. - Bereid om te werken in de Belgische regionale kantoren of in de werfkantoren van klanten. - In overeenstemming bereid om internationale reizen te maken. - Rijbewijs B is vereist.
Ervaring 15 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 3 maanden
Bijzonderheden Ansys
Scia Engineer
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6953
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CONSTRUCTIE MANAGER
Regio Oost-Vlaanderen
Omschrijving

Als Constructie Manager bent u verantwoordelijk voor  het coördineren van een multidisciplinair nieuwbouwproject in opdracht van de eindklant. Het betreft een nieuw chemisch labo binnen een bestaand industrieel gebouw en de verbouwing van een sanitair blok. Opdracht omvat het leiden van de werken, aansturen van de verschillende aannemers binnen verschillende disciplines. Wekelijks zit hij de werfvergadering voor om de werkzaamheden te beoordelen en technische problemen op te lossen. Kandidaat rapporteert aan de directie over de verloop van de werkzaamheden, kosten en planning. Vooropgestelde werkbelasting 1 à 2 dagen per week afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden. Kandidaat moet vlot Nederlands- en Engelstalig zijn.

Ervaring 10 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 maanden
Bijzonderheden Vca Vol
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6746
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie E&I DESIGNER CAD
Regio Oost-Vlaanderen
Omschrijving Als Senior E&I Designer hebt u ervaring van proces- en productie-installaties op gebied van E&I. U voert als Senior E&I Designer het elektrische detailontwerp midden- en laagspanning uit en beschikt over kennis van alle recente regelgeving. U hebt een goede kennis van alle moderne instrumentatietechnieken (fieldinstrumentatie en analysesystemen) en bent in staat om zelfstandig dossiers samen te stellen. U dient zelfstandig sporadisch fieldchecks uit te voeren.
Ervaring 10 jaar
Opleidingsniveau
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden AutoCAD
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6736
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie E&I ENGINEER
Regio Oost-Vlaanderen
Omschrijving JOBTITEL: Senior E&I Engineer. VERANTWOORDELIJKHEDEN: U bent Master of Bachelor Elektriciteit/ Elektro-Mechanica of u hebt een TSO–opleiding afgerond. Ervaring in de sectoren chemie en/of petrochemie is een pluspunt. U kan zelfstandig werken, hebt zin voor initiatief en u neemt verantwoordelijkheid. PROFIEL: Denk- en werkniveau Master ingenieur elektromechanica. Minimum 10 jaar ervaring in (petro)chemische industrie of life science. TALEN: Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Ervaring 10 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTROTECHNIEK
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6944
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
Regio Oost-Vlaanderen
Omschrijving

ACTIVITEITEN:

 • Standaardiseren van werkmethodes en opmaken van werkvoorbereiding in overleg met de klant.
 • Bij het bekomen van een werkorder of werkaanvraag controleert de werkvoorbereider of dit reeds een bestaand werk is en of hiervan reeds een werkvoorbereiding bestaat.
 • De werkvoorbereider zorgt er voor dat de werkvoorbereiding alle informatie bevat die noodzakelijk is om het werk door elke vakman op een efficiëntie en veilige manier te kunnen laten uitvoeren.
 • Opmaken van standaarddocumenten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het werk, zoals meetbladen, controlelijsten, ...

 

VOORBEREIDEN VAN DE WERKORDERS EN WERKAANVRAGEN:

 • Verzamelen van alle date, plannen en schema's die noodzakelijk zijn voor het efficiënt en correct uitvoeren van het werk.
 • Opmaken van een gedetaillerde werkbeschrijving; Indien nodig kan dit gebeuren in overleg met de klant; Visuele verduidelijking d.m.v. foto's of schetsen kan nodig zijn.
 • Opmaak lastenblad in overleg met de klant.
 • Opmaak meetstaten op basis van lastenblad dat gevalideerd werd door de klant.
 • Bepalen en bestellen van het noodzakelijk materiaal en gereedschap; Opvolgen bestellingen; Controleren kwaliteit en kwantiteit van het geleverd materiaal; Bespreken technische vragen en problemen met de leverancier; Zorgen voor het noodzakelijk transport van het materiaal.
 • Maken van een TRA (Taakrisicoanalyse) van het werk, hierbij rekening houdend met de omgevingsfactoren en de werkzaamheden zelf; Dit gaat o.a. over de afvoer van gevaarlijke afvalstoffen te volgen veiligheids- en milieuprocedures, ...
 • Vastleggen van de te gebruiken gereedschappen en hulpmiddelen.
 • Bepalen van het aantal uitvoerders en de uitvoeringstijd.
 • Bepalen van de vereiste skills nodig om het werk correct te kunnen uitvoeren.
 • Vastleggen van de uitvoeringstermijn in overleg met de klant.
 • Bijwonen onderhoudsvergaderingen en planningsvergaderingen.
 • Bespreken van het werk met de meestergast en ploegbaas van de uitvoerders indien dit werk door eigen mensen uitgevoerd wordt.
 • Aanpassing werkvoorbereiding op basis van opmerkingen meegegeven door de uitvoerders.
 • Samen met de klant de problemen bespreken die in verband staan met het uitgevoerde werk.
 • Opmaken van contractitems voor repetitieve werken.

 

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau SO MECHANICA
Projectduur 6 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6702
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROCESS ENGINEER
Regio Oost-Vlaanderen
Omschrijving TAKEN: Als deel van het procesteam van de klant, het uitvoeren van onsite projecten. Het omvat alle aspecten van processengineering voor conceptueel, basic en detailed engineeringwerk. PROFIEL: Process Engineer met enige ervaring in engineering (minimum 1 jaar). De persoon dient zelfstandig te kunnen werken en dient pro-actief te zijn.
Ervaring 1 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR CHEMIE
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6758
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT ENGINEER
Regio Oost-Vlaanderen
Omschrijving Project Engineer met een goede achtergrond in piping/mechanical engineering en minstens een eerste ervaring in project- en engineeringcoördinatie. Medior profiel. Kennis Nederlands vereist voor de communicatie met de klant. Ervaring in de chemische industrie en met complexe pipingprojecten met grote diameters is een plus. Het project situeert zich in regio Gent en is een zeer uitdagend pipingproject. Duurtijd project is in eerste instantie 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50