History Jobs Certificates Contact Location

 

 

Jobs

 
Ref.6869
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie ADMINISTRATIEF BEDIENDE
Regio Brussel
Omschrijving JOBTITEL: Administrative Assistant. TAKEN: De roll-out van een opleiding (planning sessie, leslokalen reserveren, uitnodiging en inschrijvingen deelnemers, registratie testresultaten, contact met lesgever, logistieke voorbereiding, ...) energiek in hand te nemen en tot een goed einde te brengen. Flexibele ondersteuning aan backofficecollega’s geven. PROFIEL: Minimum 2 jaar relevante ervaring in administratieve functie. Goede beheersing Nederlands en Frans. Ervaring met organisatie opleidingen of gelijkaardig is een plus.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau SO KANTOOR
Projectduur 5 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6883
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL DESIGNER CAD
Regio Brussel
Omschrijving

INLEIDING:

De Project Draftsman is verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de grafische documenten in het kader van een projectteam en overeenkomstig de richtlijnen van de Design Engineer.

Hij beheert een klein team van Draftsmen.

 

TAKEN:

Opmaak plannen volgens normenboek voor vergunningsdossiers van windmolenprojecten (onshore).

Plannen bestaan uit:

 • grondplannen;
 • inplantingsplannen;
 • terreinprofielen;
 • doorsnedes;
 • constructietekeningen;
 • legendes, ...

 

OPDRACHT:

 • Mee de planning opstellen van het onderzoek naar en de verwachtingen over de prestaties binnen zijn domein.
 • De ontwikkeling van een ontwerpstudie verzekeren op basis van de algemene richtlijnen die de Design Engineer (technisch verantwoordelijke) heeft opgesteld.
 • De juiste afmetingen van installaties, uitrustingen en werken verzekeren op basis van de normen, reglementen, good practices en interne richtlijnen.
 • Het functionele beheer verzekeren van een team dat zich toelegt op één vakgebied (richtlijnen voor de Draftsmen).
 • De grafische documenten verwezenlijken.
 • De bestanden structureren en het computerondersteund conceptueel werk organiseren.
 • Het werk controleren dat door het designteam wordt uitgevoerd (kwaliteit, kosten, deadline).
 • Samenvattende meetstaten opstellen en controleren.
 • Zijn competenties m.b.t. het vakgebied en designtools ontwikkelen.
 • Samen met de Design Engineer (technisch aanspreekpunt) deelnemen aan vergaderingen met de klant of de aannemers om technische informatie te verstrekken / te verkrijgen.
 • De uitvoeringsdocumenten controleren (analyse, adviesnota).
 • Mee de uitrustingen en installaties op de site controleren.
 • Ter plekke opmetingen van installaties en uitrustingen uitvoeren.
 • De Veiligheids- & Gezondheidsrichtlijnen vermeld in het Veiligheidsplan van het project naleven.

 

WERKREGIME:

2,5 dagen per week (20 uren per week).

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 5 maanden
Bijzonderheden AutoCAD
Microstation
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6973
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie ELECTRICAL DESIGNER CAD
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Designer Secondary Systems.

 

MISSIE:

De afdeling Engineering staat binnen de groep in voor de engineering van alle infrastructuurprojecten voor de ontwikkeling, uitbreiding en renovatie van het elektriciteitstransmissienet van 30 tot 380 kV.

De Designer Secondary Systems maakt deel uit van het projectteam dat wordt geleid door de projectverantwoordelijke.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de studies m.b.t. secondary systems.

Dit zijn studies over de elektrische apparatuur voor de beveiligingsysteem, controlesysteem, automatisering en metingen van de hoogspanningsinstallaties van het elektriciteitsnet.

 

TAKEN:

U staat de projectverantwoordelijke bij tijdens de haalbaarheids- of voorstudiefase van het project.

Tijdens de studiefase werkt u ontwerp- en detailstudies uit en voert u deze uit, meer bepaald:

 • U deelt de planning van uw studies in en beheert deze volgens de prioriteiten en deliverables.
 • U werkt de beveiligingsblokschema’s en gedetailleerde principeschema’s uit.
 • U draagt bij aan het bepalen en kiezen van het materieel.
 • U controleert de kwaliteit van de studies d.m.v. het gebruik van goedgekeurde apparatuur en in overeenstemming met de normen, standaarden en methodologieën van de groep.
 • U beoordeelt en bepaalt de standaarden voor het te bestuderen onderwerp.
 • U voert een kwaliteitscontrole uit voor de extern gemaakte detailstudies.
 • U zorgt voor de controle van de documenten van de producent.
 • Indien nodig neemt u deel aan de opleveringstesten van de elektrische apparatuur in de fabriek.

Tijdens de uitvoeringsfase ondersteunt u de projectverantwoordelijke door de laagspanningswerkzaamheden ter plaatse op te volgen, met name:

 • U staat in voor het contact met de uitbater, de leveranciers voor de elektrische montagewerkzaamheden binnen het vakgebied van de projectverantwoordelijke.
 • Bij problemen met het ontwerp of de indiensstelling ter plaatse grijpt u in en reikt u een oplossing aan.
 • Indien nodig, neemt u deel aan de werfvergaderingen over de technische aspecten, de testen ter plaatse en de indienststelling van de installaties.

Tijdens de afsluitingsfase van het project geeft u een debriefing m.b.t. de LS-studies en verzorgt u de as-builtopstelling van de schema’s.

 

PROFIEL:

 • Graduaat/bachelor of gelijkwaardige ervaring in de elektriciteit, elektronica of automatisering.
 • Kennis van AutoCAD en MS Officetoepassingen.
 • U bent bereid om een vak aan te leren dat op termijn een hoog en specifiek expertiseniveau vereist.
 • U kunt goed plannen en organiseren, en u hebt verantwoordelijkheidszin.
 • Frans- of Nederlandstalig.

 

Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRICITEIT
Projectduur 1 jaar (verlengbaar)
Bijzonderheden AutoCAD
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50