History Jobs Certificates Contact Location

 

 

Jobs

 
Ref.7052
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie E&I DESIGNER CAD
Regio Kempen
Omschrijving
 1. Doel van de functie: Binnen een site based team uitwerken van het elektrisch en instrumentatie ontwerp van projecten volgens de wettelijke normen, engineering standaarden en bestaande procedures. Zorgen voor een volledig en correct tekeningenpakket in Autocad en lastenboek voor de uitvoerder van de projecten, vertrekkend van een blokschema of P&ID aangeleverd door de engineer van het project. As Built verwerken van schema’s van uitgevoerde projecten en van schema’s aangepast door de onderhoudsafdeling. Beheren van het documentatie systeem en archief m.b.t. de E&I tekeningen en documentatie. Veiligheids- en milieubewust uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden. 
 2. Taken van de functie:  Wijzigen van E&I tekeningen in Autocad of Autocad Electrical.  Zelfstandig uitvoeren van het E&I detailontwerp  Aanleveren van de documentatie voor nieuwe projecten, zowel aan interne als externe klanten (bvb.: productie, onderhoud, proces/project ingenieurs, externe ingenieursbureaus)  Zorgt voor de up-to-date technische documentatie m.b.t. projecten  Opvolging van de documentatie voor nieuwe projecten  Het uitwerken van het E&I ontwerp volgens de wettelijke normen, engineering standaards en bestaande procedures.  Systeem administratie van de technische documentatie  Opvolging van de uitgeleende tekeningen  Archiveren en beheren van de originele tekeningen op CAD  Veiligheids- en milieubewust uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden.
 3. Kandidaat moet over volgende vaardigheden beschikken : Punctueel, Resultaatgerichtheid, betrouwbaarheid.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 12 maanden
Bijzonderheden AutoCAD
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6925
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie ELECTRICAL ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
Regio Kempen
Omschrijving
 • Technisch voorbereiden van dossiers.
 • Uitzoeken van de te gebruiken materialen.
 • Prijsaanvragen voor materiaal uitsturen.
 • Bestellingen plaatsen.
 • Kabelberekeningen maken in Caneco.
 • Assistentie bij calculatie.
 • Technische back–up voor de teams on-site.
 • Communicatie met de werfleiders.
 • Ondersteuning van de projectverantwoordelijke.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRICITEIT
Projectduur 5 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden Caneco
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7046
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
Regio Kempen
Omschrijving

DOEL VAN DE FUNCTIE:

 • De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het verwerken van zijn/haar discipline gerelateerde notificaties (onderhouds-, PPM-, inspectienotificaties).
 • Werkt systematisch volgens het COW-proces, de sitetechnische specificaties, industriestandaarden en wettelijke vereisten.
 • Analyseert de notificaties, is verantwoordelijk dat WO’s, jobplannen, risicoanalyses en materialen voorhanden zijn en dat de services en middelen ingepland zijn.

 

ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Beoordelen van de aard van het aangevraagde werk.
 • Vanaf een SAP-notificatie een werkorder aanmaken.
 • Opmaken van een volledig jobplan volgens gekende procedures en op basis van technische gegevens; Het jobplan bestaat uit alle taken die nodig zijn om een werkorder uitgevoerd te krijgen, incl. geëstimeerde uren van de verschillende workcenters, benodigde materialen (stock & non-stock) / tools en speciale diensten (intern of externe).
 • Préschedulen van het jobplan: taken linken en een ruwe uitvoeringsdatum vastleggen in SAP.
 • Opvragen van prijsaanvragen en ingeven van de requisities in het SAP-systeem.
 • Mee beoordelen (samen met de UPC) of de job een complexe job is (of kan worden) en dit aangeven aan de Planning & Warehouse Supervisor.
 • Zorgen voor Kitting & Staging van de geplande materialen.
 • Uitprinten van de picklijsten voor geplande materialen.
 • Materialen laten sorteren en laten verzamelen in kittingbak op lokatie.
 • Is mede, via de UPC, UC & TC’s, verantwoordelijk voor de geïntegreerde weekschedule voor zowel maintenance, inspectie, PPM- en projectwerk voor zijn/haar voorbereide jobs. 
 • Input geven voor gerelateerde CoW/Main KPI’s.
 • Verifieert dat planned cost in lijn is met zijn DOA of zorgt voor goedkeuring binnen de DOA-bepalingen.
 • Brengt UPC, Planning & Warehouse Supervisor en OH Supervisor op de hoogte indien werkscope en/of actuele kosten significant boven de geplande kosten gaan.
 • Geeft continue bijsturing of verbeteringsvoorstellen tot verbetering van het CoW-proces, SAP en de scheduling tools.
 • Vervangen van de Unit Planning Coördinator (UPC) bij diens afwezigheid.

 

PROFIEL:

 • U bent opgeleid in een technische richting elektro-mechanica (minimaal bachelor of gelijkwaardig door ervaring).
 • Technische kennis van equipment (pompen en valven).
 • Parate kennis van siteprocedures en -processen. 
 • Kennis van de courante pipingmaterialen volgens ASME: carbonstaal, diverse austenitische RVS-soorten en nikkellegeringen.
 • Kennis van technische specs; Weet deze te vinden en te interpreteren.
 • Kunnen lezen en begrijpen van P&ID’s, lay-outs, technische tekeningen, datasheets.
 • Kennis van SAP-Office pakket – planningstool is een pluspunt.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 5 maanden
Bijzonderheden SAP
ASME-normen
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7069
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING DESIGNER CAD
Regio Kempen
Omschrijving

Als AutoCAD Designer heeft u enkele jaren ervaring in het ontwerpen, specificeren en tekenen van industriële pijpleidingsystemen (vnl. in procesindustrie).

Tevens heeft u een goed inzicht in conceptueel ontwerpen.

Verder voert u volgende taken uit:

 • Ontwerpvoorstellen, schetsen, alle voorkomende detail- en plantekeningen maken;
 • De juiste materialen, equipement en apparatuur kiezen;
 • Begrotingen t.b.v. ontwerp en uitvoering opmaken;
 • Ter plaatse op- en inmeten;
 • Controlewerkzaamheden uitvoeren op de bouwplaats.
 • Ruime ervaring AutoCAD is noodzakelijk.

Start: asap!

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 5 maanden
Bijzonderheden AutoCAD
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7039
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT MANAGER
Regio Kempen
Omschrijving

JOB TITLE:

Technical Manager

 

TASKS:

Technical manager who will be in charge of managing the technical coherency and technical integration of the entire project research infrastructure.

This person will be responsible for all technical management activities, a.o.:

 • Ensuring the link between the high level objectives of the project programme and the different WBS (Work Breakdown StructureS) elements.
 • Ensuring that the high-level objectives of the project are translated into the design requirements of the different sub-programmes (MINERVA, reactor, etc.).
 • Managing the coherency and harmony between all related projects, clusters and sub-programmes, from a technical point of view.
 • Managing the coherency between the technical design activities, the R&D activities and the safety requirements; He/she will do this in close collaboration with the project R&D Manager and the project Licensing Managers (for both the reactor and the accelerator) and the project Programme Director.
 • Ensure that the project installation is fit for purpose and fit for use, in line with the high-level objectives and requirements.
 • Identify and closely monitor the important technical challenges throughout the entire project programme; This is done in close collaboration with the technical design teams and the Risk Manager of the project programme.
 • Inform the MMT (Project Management Team) on the overall technical progress of the project programme and on the most important design challenges on a monthly basis.
 • Translate the MMT decisions to the different technical teams, in order to clarify the impact on the design of the different individual systems.
 • Manage the different technical review meetings related to the project programme (e.g. the Technical Advisory Groups).
 • Integrate the recommendations of the technical review meetings into the technical design.
 • Manage the writing and editing of the yearly project technical progress report.
 • Give presentations to the stakeholders of the project programme on the technical progress.
 • Participate to national and international conferences in order to present the technical status and progress of the project programme.

Do notice that this is not an exhaustive list of technical management activities.

 

PROFILE:

 • Hold an academic degree, preferably in engineering sciences.
 • Have at least 10 years’ experience with nuclear reactor technology.
 • Have at least 10 years’ experience in a technological or research environment.
 • Have at least 10 years’ experience in operating or designing nuclear installations.
 • Knowledge of accelerator related technologies and/or ISOL-systems is an advantage.
 • Knowledge of the Belgian safety regulatory framework is an advantage.
 • Experience with transfer processes from prototyping to industry.
 • Able to work in a R&D environment while meeting deadlines and budget.
 • Be strong in oral and written communication.
 • Be a natural integrator and facilitator of sharing information throughout large design teams.
 • Always keep a clear view on the scope and key objectives of the project research infrastructure and how this translates / influences throughout the WBS of the project programme.
 • Being an efficient people manager who can easily translate high level technical risks into concrete technical challenges, and vice versa.
 • Express (him/her)self fluently in English, and in Dutch or French, both orally as in writing.
Ervaring 10 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 jaar
Bijzonderheden Nucleair
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7064
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie SAFETY SUPERVISOR
Regio Kempen
Omschrijving
 • Veiligheidssupervisie op de werf.
 • Toezicht houden op het naleven van de veiligheidsvoorschriften tijdens de installatie van een luchtverontreinigingscontrolesysteem, dit systeem is reeds geïnstalleerd maar enkele werken dienen nog uitgevoerd te worden (isolatiewerk, lassen, hijswerken).
 • Werfsupervisie en toezicht op de aannemers.
 • Geven van VGM-training aan iedereen die werkzaamheden uitvoert tijdens deze activiteiten.
 • Rondgangen, waarnemingsrapporten.
 • Deelnemen aan PSSR’s en uitvoeren van indienststellingen.
 • Maximaal veiligheidstoezicht uitoefenen in het veld.
 • Administratieve ondersteuning, verwerking veiligheidsresultaten en het bijhouden van de scorekaarten.
 • Feedback verwerken van de rondgangen.
 • Bijhouden van rondgangenprogramma.
 • Start: november.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau PREVENTIEADVISEUR NIV. 2 / MIDDELBARE VEILIGHEIDSKUNDIGE
Projectduur 6 tot 7 maanden
Bijzonderheden Veiligheid Level 2 / MVK
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7002
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie STELLINGBOUW SUPERVISOR
Regio Kempen
Omschrijving

JOBTITEL:

Stelling & Isolatie Coördinator.

 

TAKEN:

 • Verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het gehele stelling- en isolatieproces; Dit zowel voor aanvragen die komen vanuit de maintenanceorganisatie alsook vanuit het siteprojectteam of andere projecten lopende binnen de site.
 • Jobverantwoordelijke voor het stelling- en isolatiecontract voor bepaalde area’s, projecten of specifieke TAR’s:
 • kennis en inzicht in het stellingprocess en ervoor zorgen dat de meest veilige, economische alsook ergonomische stellingen worden gebouwd;
 • kennis en inzicht in het isolatieprocess en ervoor zorgen dat isolatie op de meest kwalitatieve manier wordt aangebracht;
 • het facturatieproces opvolgen, zowel voor stelling als isolatie;
 • deelnemen aan de maintenance- en projectplanningsvergaderingen;
 • deelnemen aan de contractortoolboxvergaderingen;
 • zorgen voor een goed en veilig werkklimaat voor de contractors;
 • controleren van een juiste naleving van procedures, regels en vergunningen door de uitvoerders;
 • de nodige aktie nemen wanneer bepaalde overtredingen worden vastgesteld;
 • de vooropgestelde contract-KPI’s mee opvolgen en bijsturen waar nodig;
 • input geven voor contractorevaluatievergaderingen.

 

 • Draagt bij aan het tot stand komen van de algemene bedrijfsdoelstellingen.
 • Heeft TAR- en/of projectervaring, ideaal binnen de chemische sector.
 • Leiderfiguur die groepen mensen kan aansturen.
 • Goede collega met de andere Stelling & Isolatie Coordinators.
 • Werkt nauw en goed samen met:
 • aanvragers van stelling of isolatie;l
 • uitvoerders in de field;
 • Unit Coordinators van de process unit;
 • HSEE en andere betrokken afdelingen.
 • Rapporteert aan de Maintenance Site Services Supervisor.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 maanden
Bijzonderheden MS Excel
SAP
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50