History Vacatures Certificates Contact Location

 

Recentste jobs (11/12/2018)

 

Jobs per functie

Jobs per regio

14
3
13
5
2
4
3
4
2
4
3
1
4
3
12
2
4
1
1
1
 
Ref.7122
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL DESIGNER CAD
Regio Oost-Vlaanderen (Waasland)
Omschrijving

TAKEN:

 • U werkt bouwkundige aspecten (in staal en beton )van projecten uit.
 • U staat in voor de opmaak van tekeningen, meetstaten, ...
 • U werkt in een enthousiast team in een multidisciplinaire omgeving.

 

PROFIEL:

 • Opleiding bachelor of graduaat bouw of gelijkaardig door ervaring.
 • Ervaring opgebouwd als tekenaar of ontwerper bv. op de studiedienst van een aannemer of in een engineeringbureau.
 • Ervaring in 3D-ontwerp (AutoCAD/Revit/Microstation).
Ervaring 7 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden AutoCAD
Revit
Microstation
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7126
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Oost-Vlaanderen (Waasland)
Omschrijving

TAKEN:

 • Overleg met industriële klanten en andere vakdisciplines met de bedoeling om een juiste overdracht te maken van de scope / uitgangsgegevens naar het team.
 • Ondersteunen en aansturen van een team bouwkundige medewerkers (CAD-operators, designers, ingenieurs, …) met de bedoeling het uitwerken van de basis- of detailontwerpstudie, de bestekstekeningen, lastenboeken en meetstaten binnen het voorziene budget en vooropgestelde planning.

 

PROFIEL:

 • Industrieel ingenieur bouwkunde of gelijkwaardig door ervaring.
 • Minimum 5 tot 10 jaar ervaring in ontwerp.
 • Kennis van de verschillende bouwaspecten die meebepalend zijn voor het totale concept, zoals stabiliteit, technische uitrustingen en installaties, veiligheidsaspecten enz. binnen industriële projecten.
 • Ervaring met projectmatig werken binnen een ingenieursbureau, met nadruk op organisatie, kwaliteits- en financiële beheersing van de projecten.

 

Ervaring 7 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7125
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie E&I DESIGNER CAD
Regio Oost-Vlaanderen (Waasland)
Omschrijving

TAKEN:

 • Ontwerpen van proces- en productie-installaties op gebied van elektriciteit en/of instrumentatie.
 • Elektrisch detailontwerp uitvoeren en beschikken over kennis van alle recente regelgeving.
 • Door goede kennis van alle moderne instrumentatietechnieken (fieldinstrumentatie en analysesystemen) in staat zijn om zelfstandig dossiers samen te stellen.

 

PROFIEL:

 • Graduaat Elektromechanica of Elektriciteit met 3 jaar ervaring opgebouwd als ontwerper of als werkvoorbereider in een industriële omgeving.
 • Ervaring met EPLAN, AutoCAD en/of Microstation zijn een voordeel.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden EPLAN
AutoCAD
Microstation
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7123
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie E&I ENGINEER
Regio Oost-Vlaanderen (Waasland)
Omschrijving

TAKEN:

 • U bent verantwoordelijk voor E&I-engineering binnen industriële projecten in diverse sectoren.
 • U ontwerpt elektrische midden- en laagspanningsinstallaties (concept, basic- en detailengineering).
 • U stelt vermogenbalansen en eenlijnsdiagrammen op.
 • U voert kabel-, kortsluit- en selectiviteitberekeningen uit met Caneco.
 • U stelt technische specificaties op voor elektrisch equipment (MS/LS-borden, transformatoren, VSD, …).
 • U legt instrumentmeetprincipes vast en stelt instrument- en regelklepspecificaties op.
 • U stuurt het design van de regelkringschema’s.
 • U zorgt voor de interface met de ander disciplines binnen het projectteam (civiel, piping, proces, automatisatie, …).
 • In het kader van projecten geeft u leiding aan ontwerptekenaars en designers.
 • U maakt budgetramingen, technische lastenboeken, prijsvraagdossiers en prijsvergelijkingen op en volgt deze op.
 • U onderhoudt contacten met opdrachtgevers en leveranciers.

 

PROFIEL:

 • Industrieel ingenieur elektriciteit of elektromechanica.
 • Minimum 5 jaar ervaring in engineering van elektrische installaties en/of instrumentatie.
 • U hebt kennis van relevante wetgeving (AREI, ATEX, SIL, PED, enz).
 • U bent klantgericht en kan snel specifieke technische noden van de klant onderkennen.
 • Goede kennis Engels is een pluspunt.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRICITEIT
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden AREI-normen
ATEX-normen
SIL-norm
PED-normen
Caneco
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7124
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie ELECTRICAL DESIGNER CAD
Regio Oost-Vlaanderen (Waasland)
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Designer Elektrische Gebouwinstallaties.

 

TAKEN:

 • U bent in staat elektrische gebouwinstallaties uit te werken vanaf voorontwerp t.e.m. detailontwerp, voor utiliteits- en industriële projecten.
 • U ontwerpt elektrische installaties voor laagspanningsverdeling, zwakstroominstallaties, detectie- en beveiligingsinstallaties.
 • U ontwerpt elektrische laagspanningsborden en nevendocumenten (bordaanzichten, klemmenlijsten, bedradingsschema’s, materiaallijsten, kabellijsten, …).
 • U kan elektrisch materiaal selecteren en specificeren.
 • U maakt ontwerptekeningen meetstaten en lastenboekomschrijvingen.
 • U maakt verlichtings-, kabelsectie- en kortsluitberekeningen.
 • U bent in staat om zelfstandig dossiers samen te stellen, per project, lastenboeken, meetstaten.

 

PROFIEL:

 • U hebt kennis van relevante wetgeving en normen (AREI, ATEX, enz.).
 • Bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Grondige kennis Nederlands, kennis van Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • ​​​​​​​Softwarekennis: Word, Excel, Visio, Dialux, AutoCAD 2D/3D, Revit, StabiCAD, EPLAN, Caneco.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRICITEIT
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden Visio
Dialux
AutoCAD
AutoCAD 2D
AutoCAD 3D
Revit
Stabicad
EPLAN
Caneco
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7196
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie EXPEDITOR
Regio Oost-Vlaanderen (Waasland)
Omschrijving

TAKEN:

 • Technisch voorbereiden, behandelen en opvolgen van aankoopdossiers voor componenten en wisselstukken, vanaf de vraag van de klant (technische diensten en projectleiders) tot de receptionering en vrijgave in het magazijn bij levering.
 • Zorgen voor interface met de aankoopdienst die de bestellingen naar de leverancier plaatst.
 • Online behandelen van de QA-bestellingen volgens de afgesproken modaliteiten binnen de dienst Verwerving.
 • Opvolging van de QA-besteldossiers (voortgang van de dossiers, respons leveranciers, ...).
 • Uitpluizen van datasheets, constructiedossiers, projectdocumenten, ISO's samenstellingstekeneingen, lay-outs, ISO's, ... t.b.v. een bestelaanvraag.
 • Leggen van verbanden in al de verzamelde gegevens en vertalen naar concrete QA-vereisten en-specificaties in de bestellingen.
 • Screenen van offertes (technisch luik) en kwaliteitsplannen.
 • Contacten leggen met leveranciers om eventuele onduidelijkheden in de (technische) inhoud van offertes te bespreken in de bestellingen.
 • De opvolging en aansturing van herstellingen bij leveranciers.
 • De controle van de conformiteit van de leveringen en vrijgave van het materiaal.
 • Optreden als SPOC voor projectdossiers (volledige opvolging van de bestelling van gekwalificeerde componenten en wisselstukken van behoeftebepaling tot fabricatie - eventueel met opvolging bij leverancier - en levering on site).
 • Het verzorgen van een coördinerende rol in de functionele relatie met de operationele diensten en projectleiders.
 • I.f.v. de noden binnen de organisatie kunnen ook tot het takenpakket behoren:
  • Organiseren van AIA-opvolging van het herstel- en fabricatieproces;
  • Organiseren en faciliteren van kick-offvergaderingen i.h.k.v. lopende bestellingen, met bijhorende schriftelijke rapportering.

 

PROFIEL:

 • Bachelordiploma of hoger (of gelijkwaardig door ervaring).
 • Goede algemene technische inzichten.
 • Feeling met QA-systemen, -normen en/of constructiecodes.
 • Voldoende ervaring op het gebied van onderhoudsactiviteiten.
 • Goede basiskennis op vlak van mechanisch apparatuur.
 • Ervaring met aankoopactiviteiten is een voordeel.
 • Kennis van SAP is een pluspunt.
 • Moedertaal Nederlands, in staat documenten te interpreteren en technische basisteksten op te stellen en gesprekken te voeren in het Frans en Engels.

 

Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR MECHANICA
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7127
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie HVAC ENGINEER
Regio Oost-Vlaanderen (Waasland)
Omschrijving

TAKEN:

 • U maakt deel uit van een multidisciplinair ingenieursteam en bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, berekenen en specificeren van HVAC–installaties en aanverwante technieken.
 • Daarnaast bent u betrokken in het uitvoeringstraject van de projecten t.e.m. de oplevering.
 • Bepalen van de installatieconcepten.
 • Opmaken van budgetramingen.
 • Opmaken voorontwerp.
 • Installatieberekeningen.
 • Opmaken lastenboeken, ontwerptekeningen en meetstaten.

 

PROFIEL:

 • Industrieel ingenieur elektro-mechanica of gelijkwaardig door ervaring.
 • Minimum 5 tot 10 jaar ervaring in ontwerp.
 • Ervaring in industriële projecten.
 • Kennis van de verschillende aspecten die meebepalend zijn voor het totale installatieconcept, zoals productievereisten, bouwkundige situatie, energetische aspecten, veiligheidsaspecten, enz. binnen industriële projecten.
 • Ervaring met projectmatig werken. 
Ervaring 7 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden Hvac
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7118
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ENGINEER
Regio Oost-Vlaanderen (Waasland)
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Equipment Engineer.

 

TAKEN:

 • U stelt equipmentspecificaties op voor drukvaten, warmtewisselaars, pompen, enz.
 • U herberekent drukhoudende apparaten volgens constructiecode AD2000 Regelwerk, ASME VIII.
 • U bent als Equipment Engineer vertrouwd met de normen, die betrekking hebben op bovengenoemde werkzaamheden.
 • U bent op de hoogte van de gebruikelijke richtlijnen: PED, ATEX, machinerichtlijn.
 • Ook inspecties en het opvolgen van de constructie van apparaten behoren tot uw taak.

 

PROFIEL:

 • U bent industrieel ingenieur met een mechanische achtergrond.
 • U hebt minimum 3 jaar ervaring, bij voorkeur met chemische installaties in een engineeringomgeving.
 • Benodigde talenkennis: Nederlands en Engels.
 • Duits en Frans zijn een troef.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR MECHANICA
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden AD 2000 norm
Asme VIII
PED-normen
ATEX-normen
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7197
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
Regio Oost-Vlaanderen (Waasland)
Omschrijving

Werkvoorbereider voor de maintenance-afdeling van een kerncentrale en dit binnen de discipline Mechanica.

In de functie van werkvoorbereider bent u verantwoordelijk voor de technische en administratieve voorbereiding van de werken.

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Instaan voor de voorbereiding, opvolging en afhandeling van dagdagelijks en revisiegebonden onderhoud:
  • preventief onderhoud (inspecties en kalibraties, periodieke vervanging van onderdelen, ...);
  • correctief onderhoud (nl. diagnose, nazicht en herstelling of vervanging van defecte apparatuur).
 • Bieden van ondersteuning bij de voorbereiding en realisatie van projecten en installatiewijzigingen.
 • De effectieve uitvoering van de desbetreffende werken behoren niet tot het takenpakket, want dat gebeurt door het personeel van de kerncentrale.

 

PROFIEL:

 • Technisch diploma (burgerlijk of industrieel ingenieur, bachelor).
 • Relevante werkervaring als werkvoorbereider/werkcoördinator in een industriële omgeving (bij voorkeur in nucleaire, farmaceutische of voedingsindustrie).
 • Beschikt over de capaciteiten om onderhouds- en projectgerelateerde werken te plannen, organiseren en coördineren.
 • Kennis van SAP (of een soortgelijke werkomgeving) voor de administratieve voorbereiding en behandeling van de werken.
 • Vertrouwd zijn met diagnose/problem solving, onderhoudswerkzaamheden en projecten binnen het vakgebied, de veiligheidsaspecten en beheersmaatregelen die gepaard gaan met de uitvoering.
 • Zeer goede kennis Nederlands.
 • Zelfstandig en zin voor initiatief en verantwoordelijkheid. 
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR MECHANICA
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
SAP
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7153
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING TEKENAAR CAD
Regio Oost-Vlaanderen (Waasland)
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Piping/Mechanical tekenaar.

 

TAKEN:

 • Kritisch bekijken en verbeteren van bestaande tekeningen.
 • Opstellen as-built dossiers.
 • Beheer van technische tekeningen.
 • Aanpassingen intekenen in AutoCAD.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau SO ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden AutoCAD
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7201
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROCESS ENGINEER
Regio Oost-Vlaanderen (Waasland)
Omschrijving

JOB TITLE:

 • HAZOP Scribe.

 

TASKS:

 • Provide scribing and HAZOP worksheet generation support to the company and the HAZOP Chairman for HAZOP sessions.
 • Record HAZOP documentation and communication in conjunction with the HAZOP being performed under supervision of the HAZOP Chairman.
 • Document the HAZOP dossier support are in place and accessible during the study session.
 • Ensure that the HAZOP worksheet format is suitable for the purposes using the agreed HAZOP software.
 • Scribe the HAZOP session and take necessary notes, if any.
 • Edit the worksheets and maintain consistency in the entire HAZOP documentation.
 • Ensure that the draft HAZOP worksheets are distributed in timely manner.
 • Manage HAZOP record in proper format.
 • Start mid March 2019: capturing method / splitting nodes in order subsequently to start at the beginning in April 2019 with the HAZOP.
 • The company wishes to work on the HAZOP two fixed days (Thuesday and Thursday) from 09.00 h. till 16.00 h.
 • The study will run over several months (exact number is difficult to give up but presumably at least 16 weeks).
Ervaring 2 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR CHEMIE
Projectduur 4 maanden
Bijzonderheden HAZOP
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7200
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROCESS ENGINEER
Regio Oost-Vlaanderen (Waasland)
Omschrijving

JOBTITEL:

 • HAZOP-voorzitter.

 

TAKEN:

 • Ondersteuning als HAZOP-voorzitter in kader van de HAZOP-studie van een bestaande ethyleenoxide/glycolreactie-eenheid.
 • De systematiek van de studie als onafhankelijke bewaken en op het einde van de rit het HAZOP-verslag finaliseren inclusief actielijst. 
 • Start midden maart 2019: vastleggen werkwijze en opsplitsen nodes om aansluitend begin april 2019 te starten met de HAZOP.
 • Het bedrijf wenst 2 vaste dagen (dinsdag en donderdag) van 09.00 u. tot 16.00 u. te hazoppen.
 • De studie zal lopen over meerdere maanden (exact aantal is moeilijk op te geven maar vermoedelijk minstens 16 weken), HAZOP-studie in het Nederlands.
 • Finaal wordt de native PHA pro file + leesbare versie HAZOP-worksheet + actielijst in pdfformaat verwacht.
 • Er wordt na uitvoering van HAZOP geen verdere externe opvolging van het afwerken van HAZOP-actielijst verwacht.

 

PROFIEL:

 • Ervaring in het uitvoeren van HAZOP-studies (ervaring / kennis van EO is niet vereist).
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR CHEMIE
Projectduur 4 maanden
Bijzonderheden HAZOP
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50