History Jobs Certificates Contact Location

 

 

Jobs

 
Ref.7073
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Waasland
Omschrijving

JOBTITEL:

Design Engineer bouwkundige structuren in industriële installaties.

 

TAKEN:

De Design Engineer (technisch aanspreekpunt) is in het kader van een projectteam en onder de functionele leiding van de Project Manager verantwoordelijk voor de realisatie van de engineeringopdracht binnen zijn competentiedomein.

Neemt deel aan of realiseert bouwkundige studies en projecten voor de uitbating van energieverbonden productiefaciliteiten, zowel voor nieuwbouw als voor onderhoud.

De functie omvat het volgende:

 • Onder begeleiding van een senior schrijft u specificaties voor de bouw, verbouwing of herstelling van gebouwen en structuren, en de opvolging van het aankoopproces voor deze diensten (vergelijking van offertes, technische onderhandelingen en opvolging van de bestellingen):
  • U bent de link tussen de ontwerpteams en de uitvoerder;
  • In het aankoopproces wordt u bijgestaan door de dienst Aankoop van de klant.
 • Controle op het terrein van de civiele werken.
 • Consultancy en haalbaarheidsstudies over deze onderwerpen, incl. inschatting van kostprijs en uitvoeringsplanning.
 • Assistentie aan diagnose voor betonschade, betonveroudering (inspectie, bepaling van testen en laboanalyses, interpretatie van de resultaten en specificatie voor herstelling).
 • In het bijzonder, operationele bijstand op het gebied van burgerlijke bouwkunde voor Belgische nucleaire installaties (technische steun, monitoring van veroudering van structuren, diagnose en technische en economische voorstellen van oplossingen).

 

PROFIEL:

 • Ingenieur met interesse voor bouwkundige structuren in industriële installaties, voorkennis hoeft niet.
 • Goede kennis van Nederlands.
 • Interesse in IT-tools.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 15 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6950
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie E&I DESIGNER CAD
Regio Waasland
Omschrijving

TAKEN:

 • Tekenen in AutoCAD.
 • Macro's gebruiken en aanpassen in AutoCAD.
 • Kabelberekeningen uitvoeren.
 • P&ID's lezen en tekenen.
 • In het bedrijf de situatie opnemen en vergelijken met as-builttekeningen.

PROFIEL:

 • Professioneel bachelor elektriciteit pf procesautomatisering (regeltechniek).
 • VCA.
 • Kennis Atexregelgeving.
 • Vijf jaar ervaring in petrochemie.
 • Twee drie jaar in een functie als ontwerper.

Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRICITEIT
Projectduur 1 jaar (verlengbaar)
Bijzonderheden AutoCAD
ATEX-normen
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6969
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ENGINEER
Regio Waasland
Omschrijving

JOBTITEL:

Junior Ingenieur Elektromechanica.

TAKEN:

Begeleiding van een project betreffende het beheer van de veroudering van elektromechanische apparatuur op het niet-nucleaire deel van de faciliteiten van een kerncentrale (met als doel de verlening van de levensduur van de centrales voor meer dan 10 jaar).

Op de site verzamelen van analysedata om de strategie voor wijzigingen en vervangingen te bepalen met bijbehorende budgetten.

PROFIEL:

Junior ingenieur met enkele jaren ervaring op klassieke (of nucleaire) energiecentrales.

Diploma ingenieur elektromechanica.

Ervaring 2 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 12 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7068
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PLANNER
Regio Waasland
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Project Engineer / Project Controls & Planning.

 

TAKEN:

 • Na de afwerking van enkele lopende projecten zal u zich vooral bezig moeten houden als Project Control professional, die het bedrijf een beter inzicht moet kunnen geven in de status van meer dan tweehonderd projecten, dit zowel op het gebied van kosten als op het gebied van planning.
 • Het team van zes Project Engineers / Managers heeft ondersteuning nodig bij de optimalisatie van een overkoepeld projectplanningsysteem en bij doorgedreven cost control & forecasting.
 • De taak zal het in kaart brengen zijn van de huidige situatie t.e.m. het opzetten van een verbeterde oplossing voor projectkostforecasting en engineering en uitvoeringsplanning.
 • Het huidige team kan zich dan beter focussen op de daadwerkelijke inhoud en uitvoering van hun projecten.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7077
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie SAFETY SUPERVISOR
Regio Waasland
Omschrijving

Veiligheidsupervisie op de werf vanuit het sitebased team van de klant.

Toezicht houden op het naleven van de veiligheidsvoorschriften tijdens de uitbreiding van een chemische installatie.

Voornamelijk werfsupervisie en toezicht op de aannemers.

Toolboxvergaderingen houden en positief meewerken aan een veilige werkomgeving.

Shutdown van begin oktober t.e.m. eind november.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau PREVENTIEADVISEUR NIV. 2 / MIDDELBARE VEILIGHEIDSKUNDIGE
Projectduur 2 maanden
Bijzonderheden Veiligheid Level 2 / MVK
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50