History Jobs Certificates Contact Location

 

 

Jobs

 
Ref.6974
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie ADMINISTRATIEF BEDIENDE
Regio Antwerpen
Omschrijving

Projectsecretaresse. Na opleiding door de secretaresse ter plaatse zal u volledig zelfstandig moeten instaan voor het ondersteunen van het team. U zal steun bieden aan een volledig team. Opvangen van klanten en onderaannemers. Uitwerken van rapporten en technische filing. Beheren van verschillende administratiestromen (aankoopdocumenten, contracten, technische certificaten). Kandidaat moet zelfstandig en gestructureerd kunnen werken. Beschikken over een actieve SAP-ervaring.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau SO SECRETARIAAT
Projectduur 1 jaar (verlengbaar)
Bijzonderheden SAP
Werfsecretariaat
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6973
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie ELECTRICAL DESIGNER CAD
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Designer Secondary Systems.

 

MISSIE:

De afdeling Engineering staat binnen de groep in voor de engineering van alle infrastructuurprojecten voor de ontwikkeling, uitbreiding en renovatie van het elektriciteitstransmissienet van 30 tot 380 kV.

De Designer Secondary Systems maakt deel uit van het projectteam dat wordt geleid door de projectverantwoordelijke.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de studies m.b.t. secondary systems.

Dit zijn studies over de elektrische apparatuur voor de beveiligingsysteem, controlesysteem, automatisering en metingen van de hoogspanningsinstallaties van het elektriciteitsnet.

 

TAKEN:

U staat de projectverantwoordelijke bij tijdens de haalbaarheids- of voorstudiefase van het project.

Tijdens de studiefase werkt u ontwerp- en detailstudies uit en voert u deze uit, meer bepaald:

 • U deelt de planning van uw studies in en beheert deze volgens de prioriteiten en deliverables.
 • U werkt de beveiligingsblokschema’s en gedetailleerde principeschema’s uit.
 • U draagt bij aan het bepalen en kiezen van het materieel.
 • U controleert de kwaliteit van de studies d.m.v. het gebruik van goedgekeurde apparatuur en in overeenstemming met de normen, standaarden en methodologieën van de groep.
 • U beoordeelt en bepaalt de standaarden voor het te bestuderen onderwerp.
 • U voert een kwaliteitscontrole uit voor de extern gemaakte detailstudies.
 • U zorgt voor de controle van de documenten van de producent.
 • Indien nodig neemt u deel aan de opleveringstesten van de elektrische apparatuur in de fabriek.

Tijdens de uitvoeringsfase ondersteunt u de projectverantwoordelijke door de laagspanningswerkzaamheden ter plaatse op te volgen, met name:

 • U staat in voor het contact met de uitbater, de leveranciers voor de elektrische montagewerkzaamheden binnen het vakgebied van de projectverantwoordelijke.
 • Bij problemen met het ontwerp of de indiensstelling ter plaatse grijpt u in en reikt u een oplossing aan.
 • Indien nodig, neemt u deel aan de werfvergaderingen over de technische aspecten, de testen ter plaatse en de indienststelling van de installaties.

Tijdens de afsluitingsfase van het project geeft u een debriefing m.b.t. de LS-studies en verzorgt u de as-builtopstelling van de schema’s.

 

PROFIEL:

 • Graduaat/bachelor of gelijkwaardige ervaring in de elektriciteit, elektronica of automatisering.
 • Kennis van AutoCAD en MS Officetoepassingen.
 • U bent bereid om een vak aan te leren dat op termijn een hoog en specifiek expertiseniveau vereist.
 • U kunt goed plannen en organiseren, en u hebt verantwoordelijkheidszin.
 • Frans- of Nederlandstalig.

 

Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRICITEIT
Projectduur 1 jaar (verlengbaar)
Bijzonderheden AutoCAD
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6972
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
Regio Vlaams Brabant
Omschrijving

Ervaren werkvoorbereider om isometrische tekeningen na te kijken, de verschillen aan te duiden, verwerken, ....

Kennis van isometrieŽn, pipespecs, componenten, materialen en MS Office is gewenst.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau SO ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 3 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6971
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL SUPERVISOR
Regio Antwerpen
Omschrijving

JOBTITEL:

Bouwkundig profiel met kennis of ervaring van schadefenomenen in civiele infrastructuur en reparatie / onderhoudstechnieken.

 

TAKEN:

 • Uitvoeren van inspecties van diverse gebouwen en structuren conform de gevolgde regelgeving en procedures met inbegrip van het opmaken van inspectierapporten en aanbevelingen.
 • Mee uitwerken en uittesten van inspectiemethodiek.
 • Rapporteringen.
 • Analyses uitvoeren van de inspectieresultaten: inschatting schadefenomenen en aanbevelingen naar vervolgacties.
 • Uitvoeren van steekproefsgewijze QC2 na onderhoud volgend uit inspecties.

 

PROFIEL:

 • Minimum opleiding niveau bachelor bouwkunde.
 • Ervaring met inspecteren van gebouwen en structuren.
 • Ervaring in reparatiemethodes en -technieken.
 • Analyserend vermogen.
 • In staat om zelfstandig inspecties uit te voeren.
 • In staat om duidelijke en bondige rapportering op te maken.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 1 ŗ 2 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6970
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ENGINEER
Regio Luik
Omschrijving

TACHES :

Projet autour de la gestion du vieillissement des équipements électromécaniques sur la partie non nucléaires d'une centrale nucléaire.

Ils ont besoin d’être accompagnés sur ce projet (objectif extension de la durée d’exploitation des centrales pour +10 ans).

Nous cherchons de profils junior pour être sur site et réaliser les missions de collecte analyse de données pour construire la stratégie de modifs / remplacements avec budgets associés.

 

PROFIL ATTENDU :

Ingénieur junior avec quelques années d’expérience sur des centrales classiques (voire nucléaires).

Ingénieur en électro-mécanique.

Mission d’une durée de 6 mois (pouvant aller jusqu’à 1 an).

Ervaring 2 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 ŗ 12 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6969
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ENGINEER
Regio Waasland
Omschrijving

JOBTITEL:

Junior Ingenieur Elektromechanica.

TAKEN:

Begeleiding van een project betreffende het beheer van de veroudering van elektromechanische apparatuur op het niet-nucleaire deel van de faciliteiten van een kerncentrale (met als doel de verlening van de levensduur van de centrales voor meer dan 10 jaar).

Op de site verzamelen van analysedata om de strategie voor wijzigingen en vervangingen te bepalen met bijbehorende budgetten.

PROFIEL:

Junior ingenieur met enkele jaren ervaring op klassieke (of nucleaire) energiecentrales.

Diploma ingenieur elektromechanica.

Ervaring 2 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 ŗ 12 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6967
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie QA/QC MANAGER
Regio West-Vlaanderen
Omschrijving

Ensure that the EPC contractor complies with the technical specifications and that these are fully implemented.

Ensure that all necessary inspections as identified in the approved ITP (Inspection and Test Plan) are executed.

Review the production quality being offered for inspection meets the project requirements.

Ensure that all deviations from the project requirements are documented and recorded (NCRís).

Coordinate with the EPC representative to ensure inspections are carried expediently.

Coordinate RFI's (Request For Inspections) where required providing sufficient notice for hold, witness and inspection points.

Ensure that surveillance inspections are continually carried out on the project recording and documenting any and all deviations from the QOR (Project Quality Program).

Review the calibration status of any test equipment being utilized on the project.

Provide support and advice to the construction personnel in relation to Project Quality and/or Constructability.

Attend and participate in all required meetings.

Follow up on all audit findings ensuring that action is taken and reoccurrence is minimized.

Inspections in contractor, subcontractors and/or vendors prefab shops to ensure that the production is in comply with the project requirements.

Review ITP's, WP's, TPís, MRRís, etc. as required on the project.

Review as-builts, TOPís for commissioning and final dossier.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 18 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6966
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie ELECTRICAL ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
Regio Antwerpen
Omschrijving Junior Electrical Werkvoorbereider. FUNCTIE: Als junior werkvoorbereider ben je bereid om technische administratieve werkzaamheden uit te voeren en tevens het Controleren of de onderhoudsvereisten op geklasseerde elektrische componenten (MOV's, VS-en, motoren, etc.) correct zijn geÔmplementeerd in de onderhoudsplannen. Deze onderhoudsvereisten komen uit de strategiedocumenten en de kwalificatiedossiers (RSQ's) en dienen correct te zijn geÔmplementeerd in de onderhoudsplannen (PO-plannen) in SAP. Het werk bestaat uit het volgende: De strategiedocumenten en de bijhorende RSQ-documenten lezen. Het lezen van elektrische schema's en het herkennen van componenten. De hierin vereiste onderhoudsacties identificeren. Vervolgens checken of deze correct geÔmplementeerd staan in de onderhoudsplannen in SAP. De persoon zal hierbij ondersteund worden door de deskundigen. Ondersteuning in de administratieve behandelingen van de typewijzingsdossier. Het werk bestaat uit het volgende: Controle of de gebruikte werkprocedures voor de wijziging zijn ingevuld door de uitvoerende onderhoudsdienst en volledig zijn. KopiŽren en rangschikking van de ingevulde procedures. Bijhouden van de FULOís waarop de wijziging reeds is uitgevoerd (en borgen in de oplevermatrixen). CreŽren van een order in SAP ter borging van de uitvoering van de wijziging. Controle van de geredmarkte schemaís. Opmaken uitvoeringsdossier en archivage. De persoon zal hierbij ondersteund worden door de deskundigen. PROFIEL: Gestructureerd en ordelijk (goed kunnen omgaan met tabellen en grote hoeveelheden ingevulde formulieren/procedures). Basiskennis SAP en Excel. Basiskennis AutoCAD is een pluspunt. Basiskennis industriŽle elektriciteit/onderhoud. Kan zelfstandig informatie verzamelen, analyseren, rangschikken en samenvatten. Optioneel: basiskennis Frans lezen (voor begrip RSQ's). Enige ervaring vereist, opleiding wordt voorzien.
Ervaring 1 jaar
Opleidingsniveau SO ELEKTRICITEIT
Projectduur 1 jaar (verlengbaar)
Bijzonderheden SAP
MS Excel
AutoCAD
AutoCAD (Noties)
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50