History Jobs Certificates Contact Location

 

 

Jobs

 
Ref.7077
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie SAFETY SUPERVISOR
Regio Waasland
Omschrijving

Veiligheidsupervisie op de werf vanuit het sitebased team van de klant.

Toezicht houden op het naleven van de veiligheidsvoorschriften tijdens de uitbreiding van een chemische installatie.

Voornamelijk werfsupervisie en toezicht op de aannemers.

Toolboxvergaderingen houden en positief meewerken aan een veilige werkomgeving.

Shutdown van begin oktober t.e.m. eind november.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau PREVENTIEADVISEUR NIV. 2 / MIDDELBARE VEILIGHEIDSKUNDIGE
Projectduur 2 maanden
Bijzonderheden Veiligheid Level 2 / MVK
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7076
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL DESIGNER CAD
Regio Luik
Omschrijving

SUMMARY:

 • The Mechanical designer supports the design services for all ongoing mechanical equipment, delivers design proposals, which will support the capital investment projects.
 • Interface and coordinate with Technology Engineering Managers or Project Managers for ongoing projects and tasks, set up meetings and lay-out reviews when needed.

 

PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

 • Deliver mechanical designs / lay-outs for the different processes in GMW (Glass Mineral Wool) drafting of P&ID’s for the different processes in GMW and RMW.
 • Take himself/herself dimensions on site and propose solution of problems discussed with engineers and/or head of design responsible.
 • Follow engineering standards and practices which are already within the department.
 • Verification of scope specifications in order to design mechanical systems.
 • Keep for each GMW production plant an up to date equipment lay-out.
 • Archive engineering and design information (P&ID’s), drawings and related reference lists / drawing lists.

 

PROFILE:

 • Bachelor in mechanical engineering.
 • Languages: English.
 • Ability to communicate effectively and work as part of a team with engineering and project managers, work within deadlines.
 • Organized in archiving documents and drawings (supported by different software tools).
 • A good knowledge of computer software tools (AutoCAD, 3D modeling, Navisworks, MS office, …).
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR MECHANICA
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden AutoCAD
AutoCAD 3D
Talenkennis Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7075
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie BUYER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Junior Buyer.

 

TAKEN:

Junior Buyer binnen de cel Outsourcing, op de afdeling Aankopen.

De cel Outsourcing beheert de aanbestedingen en leveranciers voor volgende studies:

 • Studies Posten:
  • HV (High Voltage);
  • LV (Low Voltage);
  • CW (Civil Works).
 • Studies Kabels:
  • Traditionele contracting (klassieke studie);
  • Studie en contracting;
  • FAT en SAT.
 • Studies Lijnen:
  • Pylonen.

De cel Outsourcing beheert ook de contracten van diensten van onderhandelaars, werfleiders, veiligheidscoördinatoren, ...

Binnen de cel bent u verantwoordelijk voor de hele keten van outsourcingtaken:

 • Procedure Outsourcing:
  • Organisatie van aanbestedingen voor de studies;
  • Analyse van offertes, onderhandeling en toewijzing met de interne klant;
  • Voorbereiding van bestelbonnen;
  • Ondersteuning van Europese aanbestedingen.
 • Beheer leveranciersbestand:
  • Nieuwe leveranciers zoeken en contacteren;
  • Verificatie van de toereikenheid tussen de prognoses en de capaciteit van de leveranciers;
  • Prestaties van de leveranciers opvolgen.
 • Rapportage:
  • Bestellingen en mogelijk aantekeningen;
  • Prestaties;
  • Leveranciersbestand.

Om al deze taken te realiseren krijgt u steun van een collega en de Senior Buyer.

 

PROFIEL:

 • Bachelor of Master Economie of Aankoop.
 • Interesse in techniek en de energiesector.
 • Franstalig met uitstekend niveau van Nederlands en goede kennis van Engels.
 • Relevante werkervaring met het aankopen van technische diensten is een voordeel maar motivatie en een positieve geest worden meer gewaardeerd.
 • In staat om zelfstandig te werken en in samenwerking met andere interne afdelingen.
 • Kennis van SAP / Ariba is een voordeel.

 

 

****

 

TITRE D'EMPLOI :

Junior Buyer.

 

TACHES :

Junior Buyer au sein de la cellule Outsourcing, au département Achats.

La cellule Outsourcing gère les appels d’offres et les fournisseurs relatifs aux études suivantes :

 • Etudes Postes :
  • HV (High Voltage) ;
  • LV (Low Voltage) ;
  • CW (Civil Works).
 • Etudes Câbles :
  • Traditional contracting (étude classique) ;
  • Study and Contracting ;
  • FAT et SAT.
 • Etudes Lignes :
  • Pylônes.

La cellule Outsourcing gère également les contrats de services de négociateurs, surveillants de chantier, coordinateurs sécurité, ...

Au sein de la cellule, vous êtes responsable de toute la chaîne relative à l’Outsourcing des tâches :

 • Procédure Outsourcing :
  • Organisation de tenders pour les études ;
  • Analyse des offres, négociation et attribution avec le client interne ;
  • Préparation des bons de commande ;
  • Soutien aux appels d’offres Européens.
 • Gestion du panel fournisseur :
  • Recherche et rencontre de nouveaux fournisseurs ;
  • Vérification de l’adéquation entre les forecasts et la capacité des fournisseurs ;
  • Suivi de la performance des fournisseurs.
 • Reporting :
  • Des commandes et éventuels avenants ;
  • Des performances ;
  • Du panel fournisseur.

Afin de réaliser toutes ces tâches, vous disposez du soutien de votre collègue et acheteur senior.

 

PROFIL :

 • Bachelor/Master en économie ou en achats.
 • Intérêt réel pour la technique et le secteur d l'énergie.
 • Francophone avec excellent niveau de Néerlandais et bonne connaissance de l’Anglais.
 • Expérience professionnelle relevante dans les achats de services techniques est un avantage mais la motivation et l’esprit positif sont davantage valorisés.
 • Connaissance de SAP / Ariba est un avantage.
Ervaring 1 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ECONOMIE
Projectduur 4 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Frans Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7074
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie SAFETY SUPERVISOR
Regio Limburg
Omschrijving
 • Veiligheidssupervisie voor mechanische en pipingwerken tijdens shutdownproject binnen een chemische plant.
 • Toezicht op werk met hoogtewerkers, vorkheftrucks en kranen.
 • Begeleiden van hijswerkzaamheden (niet als rigger) van op de grond tot in de technische installaties op hoogte.
 • Kennis en/of ervaring met complexe hijswerken is vereist.
 • Supervisie op werken op hoogte (geen hoogtevrees hebben).
 • Rapporteren aan de opdrachtgever.
 • Geven van toolboxen.
 • Zichtbare veiligheidsverantwoordelijke op de werf.
 • Kandidaat dient de stopreflex te hebben.
 • Onmiddellijk beschikbaar.
 • Sterke persoonlijkheid die onmiddellijk tussenbeide komt en actie neemt als het mis dreigt te gaan.
 • Maken van TRA-stappenplannen.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau SO MECHANICA
Projectduur 1 maand
Bijzonderheden Veiligheid Level 2 / MVK
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7073
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Waasland
Omschrijving

JOBTITEL:

Design Engineer bouwkundige structuren in industriële installaties.

 

TAKEN:

De Design Engineer (technisch aanspreekpunt) is in het kader van een projectteam en onder de functionele leiding van de Project Manager verantwoordelijk voor de realisatie van de engineeringopdracht binnen zijn competentiedomein.

Neemt deel aan of realiseert bouwkundige studies en projecten voor de uitbating van energieverbonden productiefaciliteiten, zowel voor nieuwbouw als voor onderhoud.

De functie omvat het volgende:

 • Onder begeleiding van een senior schrijft u specificaties voor de bouw, verbouwing of herstelling van gebouwen en structuren, en de opvolging van het aankoopproces voor deze diensten (vergelijking van offertes, technische onderhandelingen en opvolging van de bestellingen):
  • U bent de link tussen de ontwerpteams en de uitvoerder;
  • In het aankoopproces wordt u bijgestaan door de dienst Aankoop van de klant.
 • Controle op het terrein van de civiele werken.
 • Consultancy en haalbaarheidsstudies over deze onderwerpen, incl. inschatting van kostprijs en uitvoeringsplanning.
 • Assistentie aan diagnose voor betonschade, betonveroudering (inspectie, bepaling van testen en laboanalyses, interpretatie van de resultaten en specificatie voor herstelling).
 • In het bijzonder, operationele bijstand op het gebied van burgerlijke bouwkunde voor Belgische nucleaire installaties (technische steun, monitoring van veroudering van structuren, diagnose en technische en economische voorstellen van oplossingen).

 

PROFIEL:

 • Ingenieur met interesse voor bouwkundige structuren in industriële installaties, voorkennis hoeft niet.
 • Goede kennis van Nederlands.
 • Interesse in IT-tools.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 15 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7072
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Project Leader hoogspanningslijnen (luchtlijnen en masten) en ondergrondse kabels.

 

ALGEMEEN:

 • De Project Leader is verantwoordelijk voor elektrische infrastructuurprojecten (380, 220, 150, 70 en 36 kV) betreffende hoogspanningslijnen (luchtlijnen en masten) en ondergrondse kabels.

 

TAKEN:

 • Verantwoordelijkheid voor de definitie, de studie, het ontwerp van de projecten en waarborgen van de uitvoering van de projecten tot aan de indienststelling en de administratieve afsluiting.
 • Uitwerken van voorontwerpen, opstellen van budgetten en planning van projecten rekening houdend met de vereiste en beschikbare resources.
 • Verantwoordelijkheid voor het beheer van de planning, van het projectbudget en van de rapportering aan de teamverantwoordelijken.
 • Meewerken aan het opstellen van de aanbestedingsdossiers en deelnemen aan het aankoopproces.
 • Leiding en coördinatie van de uitvoering op het terrein van de projecten in samenwerking met de betrokken entiteiten van de groep (leveranciers, aannemers, …).
 • Taken worden op een autonome manier volbracht met rapportage naar de Manager.

 

PROFIEL:

 • Burgerlijk of industrieel ingenieur elektrotechniek of elektromechanica.
 • Ervaring met projectbeheer (schoolverlaters mogen ook).
 • Kennis van hoogspanning.
 • Zeer goede kennis van het Nederlands en/of Frans, goede kennis van de tweede landstaal en basiskennis Engels.

 

START:

 • Oktober
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTROTECHNIEK
Projectduur 8 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden Hoogspanning
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7071
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Project Leader Substations.

 

ALGEMEEN:

 • De Project Leader is verantwoordelijk voor elektrische infrastructuurprojecten (380, 220, 150, 70 en 36 kV) betreffende hoogspanningsposten.

 

TAKEN:

 • Verantwoordelijkheid voor de definitie, de studie, het ontwerp van de projecten en waarborgen van de uitvoering van de projecten tot aan de indienststelling en de administratieve afsluiting.
 • Uitwerken van voorontwerpen, opstellen van budgetten en planning van projecten rekening houdend met de vereiste en beschikbare resources.
 • Verantwoordelijkheid voor het beheer van de planning, van het projectbudget en van de rapportering aan de teamverantwoordelijken.
 • Meewerken aan het opstellen van de aanbestedingsdossiers en deelnemen aan het aankoopproces.
 • Leiding en coördinatie van de uitvoering op het terrein van de projecten in samenwerking met de betrokken entiteiten van de groep ( leveranciers, aannemers, …).
 • Taken worden op een autonome manier volbracht met rapportage naar de Manager.

 

PROFIEL:

 • Burgerlijk of industrieel ingenieur elektrotechniek of elektromechanica.
 • Ervaring met projectbeheer (schoolverlaters mogen ook).
 • Kennis van hoogspanning.
 • Zeer goede beheersing van het Nederlands en/of Frans, goede kennis van de tweede landstaal en basiskennis Engels.

 

START:

 • Oktober.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTROTECHNIEK
Projectduur 8 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden Hoogspanning
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7070
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL SUPERVISOR
Regio Zeeland (NL)
Omschrijving

JOBTITEL:

Site Supervisor.

 

ALGEMEEN:

Werftoezichter voor de opvolging van de waterbouwkundige werken.

 

TAKEN:

In het kader van het project houdt de Site Supervisor toezicht op de uitvoering van de werken:

 • Controle van de fysische voortgang van de werken en het naleven van de planning.
 • Controle van de goede uitvoering van de werken.
 • Instaan voor de opvolging van de controle van de uitvoeringsdocumenten en van de documenten as-built.
 • Deelnemen aan het opstellen van de verslagen van de inspectie- en controlebezoeken met het oog op de opleveringen.
 • Erover waken dat de veiligheidsmaatregelen voor het personeel dat op de werf aanwezig is worden nageleefd.

 

PROFIEL:

 • Master of Bachelor diploma Civil Engineering.
 • Enkele jaren ervaring in opvolging van bouwkundige werken; ervaring met haven- of waterwegeninfrastructuur is een plus.
 • Nederlandstalig of goede kennis van het Nederlands.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7069
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING DESIGNER CAD
Regio Kempen
Omschrijving

Als AutoCAD Designer heeft u enkele jaren ervaring in het ontwerpen, specificeren en tekenen van industriële pijpleidingsystemen (vnl. in procesindustrie).

Tevens heeft u een goed inzicht in conceptueel ontwerpen.

Verder voert u volgende taken uit:

 • Ontwerpvoorstellen, schetsen, alle voorkomende detail- en plantekeningen maken;
 • De juiste materialen, equipement en apparatuur kiezen;
 • Begrotingen t.b.v. ontwerp en uitvoering opmaken;
 • Ter plaatse op- en inmeten;
 • Controlewerkzaamheden uitvoeren op de bouwplaats.
 • Ruime ervaring AutoCAD is noodzakelijk.

Start: asap!

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 5 maanden
Bijzonderheden AutoCAD
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7068
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PLANNER
Regio Waasland
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Project Engineer / Project Controls & Planning.

 

TAKEN:

 • Na de afwerking van enkele lopende projecten zal u zich vooral bezig moeten houden als Project Control professional, die het bedrijf een beter inzicht moet kunnen geven in de status van meer dan tweehonderd projecten, dit zowel op het gebied van kosten als op het gebied van planning.
 • Het team van zes Project Engineers / Managers heeft ondersteuning nodig bij de optimalisatie van een overkoepeld projectplanningsysteem en bij doorgedreven cost control & forecasting.
 • De taak zal het in kaart brengen zijn van de huidige situatie t.e.m. het opzetten van een verbeterde oplossing voor projectkostforecasting en engineering en uitvoeringsplanning.
 • Het huidige team kan zich dan beter focussen op de daadwerkelijke inhoud en uitvoering van hun projecten.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7067
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITLE:

Project Officer.

 

GENERAL INFO OF THE ASSIGNMENT:

S4C (Safety for contractors) is a project that is composed of 3 groups (infrastructure, maintenance and purchasing/safety group) working with the Agile method.

The project is part of the Go4Zero program which has as goal to reach 0 accidents with the company’s employees and their contractors working in the field.

The Project Officer will on the one hand be a group member with tasks such as presentation of the project and to contractors on the field, optimisation of processes, realisation of audits on the field, coaching of Project Leaders on the field, preparation of safety trainings (including coordination with externals developers, ...) and contractors days, ...

On the other hand he/she will also ensure all the necessary communication (internal and external) of the project status and progress, including creation of the required reporting, review of invoices, budget follow-up, meeting organisation, etc.

 

TASKS AS GROUP MEMBER:

 • Realise all tasks as team member in a group (Agile scrum method).
 • Review and optimise processes (eg. by using lean method).
 • Realise safety e-learnings.
 • Make presentations about the projects (Dutch and French) for internal and external use.
 • Ensure that user stories are well written and prioritised in the product backlog.
 • Develop a good understanding of the S4C project in the 3 groups and help identifying interdependencies.

 

TASKS AS PROJECT TEAM MEMBER: PMO/COMMUNCIATION:

 • Preparation of the Steering committee and follow-up of KPI.
 • Prepare all project reporting (status, budget, capacity plan, roadmap, risk register, KPI reporting), meeting minutes and steerco presentations and Go4Zero program reporting.
 • Manage the change and communication plan of the project put it in place.
 • Create presentations/articles about the project in French and Dutch to the stakeholders (internal and external).
 • Ensure communication is aligned with the program Go4Zero.
 • Work together with the communication and IT department.
 • Translate documents from French to Dutch or v.v.

 

PROFILE:

 • Engineering (civil/ind.) degree.
 • Safety experience: big plus.
 • Experience of at least 5 years on field projects (linked with safety is a plus).
 • Project management using Prince 2 method or agile method (or similar).
 • Knowledge of the energy sector.
 • Knowledge of Safety or field work.
 • Client focused attitude: PMO has to support project leaders/owners.
 • Practices good relationship management: coordination with external parties and inter-departmental.
 • Dutch and French mandatory fluent (spoken and written), English is a plus.

 

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 4 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden PRINCE2
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7066
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie E&I ENGINEER
Regio Antwerpen
Omschrijving

JOBTITEL:

E&I FEED Engineer.

 

TAKEN:

U gaat proactief op zoek naar verbeterpunten op de site en stelt deze voor aan de Lead E&I Engineer.

Vervolgens werkt u hiervoor zelf een conceptueel ontwerp (FEED) en een kostenraming uit.

Ter voorbereiding van het detailed design maakt u het lastenboek op alsook alle FEL-gerelateerde documenten (instrumentindex, verbruikerslijst, ...).

U behoudt het overzicht en voorziet coördinatie en opvolging.

Tijdens de constructie- en commissioningfase houdt u zich beschikbaar om informatie en advies te verstrekken.

Doorheen heel het proces rapporteert u nauwgezet aan de Lead E&I Engineer.

Grondige kennis van instrumentatie.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTROTECHNIEK
Projectduur + 1 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7065
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie ELECTRICAL DESIGNER CAD
Regio Antwerpen
Omschrijving
 • U hebt ervaring als ontwerper van proces- en productie-installaties op gebied van elektriciteit.
 • U voert als E&I Designer het elektrisch detailontwerp (midden- en laagspanning) uit en beschikt over kennis van alle recente regelgeving.
 • U bent in staat om zelfstandig dossiers samen te stellen.
 • Ervaring met Prodok is noodzakelijk.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRICITEIT
Projectduur + 1 jaar
Bijzonderheden Prodok
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7064
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie SAFETY SUPERVISOR
Regio Kempen
Omschrijving
 • Veiligheidssupervisie op de werf.
 • Toezicht houden op het naleven van de veiligheidsvoorschriften tijdens de installatie van een luchtverontreinigingscontrolesysteem, dit systeem is reeds geļnstalleerd maar enkele werken dienen nog uitgevoerd te worden (isolatiewerk, lassen, hijswerken).
 • Werfsupervisie en toezicht op de aannemers.
 • Geven van VGM-training aan iedereen die werkzaamheden uitvoert tijdens deze activiteiten.
 • Rondgangen, waarnemingsrapporten.
 • Deelnemen aan PSSR’s en uitvoeren van indienststellingen.
 • Maximaal veiligheidstoezicht uitoefenen in het veld.
 • Administratieve ondersteuning, verwerking veiligheidsresultaten en het bijhouden van de scorekaarten.
 • Feedback verwerken van de rondgangen.
 • Bijhouden van rondgangenprogramma.
 • Start: november.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau PREVENTIEADVISEUR NIV. 2 / MIDDELBARE VEILIGHEIDSKUNDIGE
Projectduur 6 tot 7 maanden
Bijzonderheden Veiligheid Level 2 / MVK
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7063
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROCESS ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

Wij zijn op zoek naar kandidaten om de leiding te nemen over diverse Atex-analyseopdrachten.

Deze opdrachten bestaan uit volgende stappen:

 • Ontvangst en lezing van de operationele vereisten m.b.t. de te onderzoeken entiteit.
 • Stand van zaken (gegevens, technische productfiches, bestaande plannen, ...).
 • Beoordeling van de implantatiezone.
 • Opstelling van bestemmingsrapporten volgens de procedures van de klant.
 • Opstelling bestemmingsplannen van de onderzochte entiteit.
 • Goedkeuring van bestemmingsplannen door SECT.
 • Uitvoeren van analyses op basis van potentiële onstekingsbronnen en goedgekeurd bestemmingsplan.

 

*****

 

Nous sommes à la recherche des candidats pour prendre en charge diverses missions d’analyses Atex.

Ces missions consistent en les étapes suivantes :

 • Réception et lecture des requis opérationnels relatifs à l'entité à examiner.
 • Etat des lieux (données, fiches techniques produit, plans existants,...).
 • Examen de la zone d'implantation.
 • Création des rapports de zonage selon les procédures du client.
 • Création plan de zonage de l'entité examinée.
 • Approbation des plans de zonage par SECT.
 • Conduite des analyses selon les sources potentielles d'inflammation et plan de zonage approuvé.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur (?)
Bijzonderheden ATEX-normen
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7062
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL DESIGNER CAD
Regio Brussel
Omschrijving

MISSIE:

Als lid van een projectteam stelt de ontwerper versterkings- en bekistingplannen op gebaseerd op aantekeningen en instructies van de ingenieur en architecturale plannen.

De ontwerper is verantwoordelijk voor de realisatie van zijn grafische documenten.

 

TAKEN:

 • Maken van versterkings- en bekistingsplannen met verschillende programma's zoals Revit en AutoCAD (Strakon en Tekla zijn een pluspunt).
 • Administratief beheer en archivering van de documenten op computernetwerk volgens richtlijnen van de ingenieur.
 • Structureren van de bestanden en organiseren van het ontwerpwerk met assistentie van de tekenaar.
 • Bepalen en controleren van werkelijke en geschatte hoeveelheden ( bekisting, versterking, beton, ...).
 • Verifiëren van uitvoeringsdocumenten (analyse en opstellen van een adviesnota).
 • Mogelijk deelnemen aan controle van apparatuur en/of installaties op de werf.
 • De richtlijnen voor gezondheid en veiligheid opgesteld in het projectveiligheidsplan respecteren.

 

PROFIEL:

 • Ontwerper van versterkings- en bekistingplannen.
 • Ervaring met Microstation, Revit en AutoCAD, kennis van Strakon en Tekla is een pluspunt.
 • Drie à vijf jaar ervaring met bouwkundig ontwerp van gebouwen.
 • Ervaring met gebouwen en structuren is vereist.
 • Franstalig, kennis Nederlands en Engels is een pluspunt.

 

*****

 

MISSION :

Dans le cadre d’une équipe de projet, le dessinateur établi les plans de ferraillage et les plans de coffrage sur base des annotations et directives de l'ingénieur et des plans d'architecture.

Le dessinateur est responsable de la réalisation de ses documents graphiques.

 

TACHES :

 • Réaliser les documents graphiques de coffrage et de ferraillage sur différents programmes tel que microstation, Revit et AutoCAD 5Strakon, Tekla sont un plus).
 • Gestion administrative et archivages des documents sur réseau informatique sur les directives de l’ingénieur.
 • Structurer les fichiers et organiser le travail de conception assistée par ordinateur.
 • Etablir et contrôler des métrés (coffrage, ferraillage, béton, …) quantitatifs et éventuellement estimatifs.
 • Développer ses compétences dans sa discipline et dans les outils de dessin.
 • Vérifier les documents d’exécution (analyse et rédaction de note d’avis).
 • Possibilité de participer au contrôle des équipements et ou d’ installations sur site.
 • Possibilité d’établir des relevés sur place d’installations et d’équipements.
 • Respecter les directives en matière de Sécurité / Santé établies dans le Plan de Sécurité Projet.

 

PROFIL:

 • Dessinateur pour des plans de coffrage et de ferraillage.
 • Microstation, Revit et AutoCAD, connaissance de Strakon, Tekla sont un plus.
 • 3-5 ans d’expérience en dessin génie civil dans le bâtiment.
 • Expérience obligatoire en bâtiments et ouvrages d’art.
 • Langue Français, un plus avec le Néerlandais et l’Anglais.
Ervaring 4 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 11 maanden
Bijzonderheden Microstation
Revit
AutoCAD
BA4 certificaat
Talenkennis Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7061
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie QA/QC ENGINEER
Regio West-Vlaanderen
Omschrijving

As QA/QC Engineer within site based team from the client.

Job Description:

 • Report to and assist the QA/QC Manager to ensure that the EPC contractor complies with the technical specifications and that these are fully implemented.
 • Actively follow up the EPC contractor’s Quality Control and Management System: review the management of and the quality documentation itself at contractor’s offices.
 • Good knowledge of ASME (or at least of equivalent construction codes) is an advantage, as well as experience with welding and piping aspects of big construction projects (stainless and carbon steel piping).
 • Ensure that all necessary inspections as identified in the approved ITP's Inspection and Test Plan) are executed.
 • Ensure that all deviations from the Project Requirements are documented and recorded (NCR’s).
 • Coordinate with the EPC representative to ensure inspections are carried expediently.
 • Coordinate RFI's (Request For Inspection) where required providing sufficient notices for hold, witness and inspection points.
 • Ensure that surveillance inspections are continually carried out on the project recording and documenting any and all deviations from the QOR (Project Quality Program).
 • Review the calibration status of any test equipment being utilized on the project.
 • Provide support and advice to the construction personnel in relation to Project Quality and/or Constructability.
 • Attend and participate in all required meetings.
 • Follow up on all audit findings ensuring that action is taken and reoccurrence is minimized.
 • If required, perform inspections in contractor’s, subcontractor’s and/or vendor’s prefab shops to ensure that the production complies with the project requirements.
 • Review ITP's, WP's, TP’s, MRR’s, etc. as required on the project.
 • Review as-builts, TOP’s for commissioning and final dossier.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR MECHANICA
Projectduur 12 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7059
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie COMMISSIONING ENGINEER
Regio West-Vlaanderen
Omschrijving

As Commissioning Engineer within a client site based team involved for a new construction project.

Job Description:

 • Support the review of contractor’s commissioning organization, deliverables, procedures and planning, throughout the preparation phase of the commissioning activities in order to ensure a safe and efficient operational start-up.
 • Participate in the preparation and review of specific procedures (hydro testing, flushing, special cleaning, punch list, etc.).
 • Participate in the preparation and review of the pre-commissioning and commissioning dossiers.
 • Participate in the preparation and review of vendor's assistance during pre-commissioning and commissioning.
 • Monitor and report to the Commissioning Manager about contractor/subcontractor pre-commissioning and commissioning progress to ensure deliverables, milestones and schedule dates are achieved.
 • Participate to technical coordination / progress meetings with the contractor; Attend other project meetings as required or requested.
 • Assist in the coordination of planning activities for both pre-commissioning and commissioning.
 • Participate in set-up and execution of commissioning training program for operations personnel.
 • Review/witness of systems, subsystems at ready for commissioning stage (RFC).
 • Review/witness of Ready for Start-Up and handover dossier/certificates; Liaise with operation personnel to ensure smooth transition from commissioning phase to start-up phase and stable operation.
 • Control the issues and follow-up of handover and punch lists.

 

Key Requirements:

 • At least 3 years of relevant experience in commissioning, SAT, performance testing, start-Up & qualification in GMP environment.
 • Education level: Master (Technical profile).
 • Languages: Dutch (Fluent), English (Fluent), Spanish is an advantage.
 • Knowledge of Belgium legislations and European directives.
 • Familiar with conformity declarations and ATEX certificates.

 

Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau MASTER MECHANICAL ENGINEERING
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden GMP
ATEX-normen
Talenkennis Nederlands Engels Spaans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7058
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie E&I SUPERVISOR
Regio West-Vlaanderen
Omschrijving

Als Supervisor Elektriciteit & Instrumentatie/Automatisatie binnen een site based team bent u betrokken in een nieuwbouwproject.

 

TAKEN:

 • U volgt de werken E&I op in opdracht van de bouwheer, op gebied van veiligheid en kwaliteit en houdt nauwkeurig een beschrijving bij van de vordering van de werken en eventuele tekortkomingen.
 • U controleert of de contractor de werken uitvoert conform de plannen “goed voor uitvoering” – laatste revisie.
 • U bent verantwoordelijk voor de (pre-)commissioning van de installatie wat uw discipline betreft.
 • U rapporteert aan de projectleiding en assisteert hen bij de coördinatie, tijdens de werfvergaderingen, …
 • U volgt de technical queries van de EPC, contractors en vendors op.
 • U coördineert de opleidingen die door de vendors gegeven worden aan het personeel van de LNG-terminal.
 • U spreekt vlot Nederlands en hebt een goede kennis van de Engelse taal (communicatie contractors); Basiskennis Spaans is een pluspunt.

 

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA OPTIE BEDRIJFSMECHANISATIE
Projectduur + 1 jaar
Bijzonderheden MS Word
MS Excel
Vca Vol
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50