History Jobs Certificates Contact Location

 

 

Jobs

 
Ref.6945
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL DESIGNER CAD
Regio Vlaams Brabant
Omschrijving Uitwerken van mechanisch ontwerp voor WKK-projecten m.b.v. AutoCAD 3D. Kandidaat moet zelfstandig op de werven opmetingen uitvoeren, testen en specifieke metingen bijwonen. Kandidaat moet bereid zijn om zich binnen Europa te verplaatsen om de werfbezoeken uit te voeren. Kennis van E&I is een pluspunt. Kandidaat moet sterk administratief kunnen werken. Kennis Solidworks is een pluspunt.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR MECHANICA
Projectduur + 1 jaar
Bijzonderheden AutoCAD 3D
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6970
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ENGINEER
Regio Luik
Omschrijving

TACHES :

Projet autour de la gestion du vieillissement des équipements électromécaniques sur la partie non nucléaires d'une centrale nucléaire.

Ils ont besoin d’être accompagnés sur ce projet (objectif extension de la durée d’exploitation des centrales pour +10 ans).

Nous cherchons de profils junior pour être sur site et réaliser les missions de collecte analyse de données pour construire la stratégie de modifs / remplacements avec budgets associés.

 

PROFIL ATTENDU :

Ingénieur junior avec quelques années d’expérience sur des centrales classiques (voire nucléaires).

Ingénieur en électro-mécanique.

Mission d’une durée de 6 mois (pouvant aller jusqu’à 1 an).

Ervaring 2 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 à 12 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6969
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ENGINEER
Regio Waasland
Omschrijving

JOBTITEL:

Junior Ingenieur Elektromechanica.

 

TAKEN:

Begeleiding van een project betreffende het beheer van de veroudering van elektromechanische apparatuur op het niet-nucleaire deel van de faciliteiten van een kerncentrale (met als doel de verlening van de levensduur van de centrales voor meer dan 10 jaar).

Op de site verzamelen van analysedata om de strategie voor wijzigingen en vervangingen te bepalen met bijbehorende budgetten.

 

PROFIEL:

Junior ingenieur met enkele jaren ervaring op klassieke (of nucleaire) energiecentrales.

Diploma ingenieur elektromechanica.

 

 

Ervaring 2 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 à 12 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6965
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ENGINEER
Regio Kempen
Omschrijving

Senior Mechanical Engineer (Static en Rotating) die tevens de klant kan ondersteuning in het opzetten van structuur: guidelines, design specificaties, equipment specificaties, enz.

Er dient van nul gestart te worden waarbij de Senior Mechanical Engineer de rol van lead opneemt binnen de projectorganisatie en van daaruit de benodigde documenten opstelt en de communicatie verzorgt tussen alle verschillende stakeholders (engineering, operations klant, constructeurs, …) voor de discipline mechanical.

Ervaring 10 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR MECHANICA
Projectduur ca. 3 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Static Equipment
Rotating equipment
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6849
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ENGINEER
Regio Antwerpen
Omschrijving Opstellen van datasheets. Schrijven van specificaties. Ervaring met pompen en laadarmen is vereist.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR MECHANICA
Projectduur 6 à 12 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6732
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ENGINEER
Regio Waasland
Omschrijving JOBTITEL: Mechanical engineer, senior profiel. TAKEN: Opstellen van requisities of specificaties voor equipment, componenten, skids en package units. Omvang en grote van de opdrachten zijn zeer wisselend. Contact met leveranciers en bid-evaluaties Controleren van de as-built situatie in het veld. Met praktijk gerichte oplossingen komen (overleggen met Onderhoud en Operations). Assisteren van de Construction Supervisor en Commissioning Engineer. Het gehele projecttraject opvolgen: engineering t.e.m. plaatsing, oplevering en documentatie. PROFIEL: Praktisch ingesteld. Expertise met rotating en solids handling. Kennis compounding equipment is een pluspunt. Klant- en teamgericht. Goede kennis van Nederlands en Engels.
Ervaring 10 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR MECHANICA
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6944
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
Regio Oost-Vlaanderen
Omschrijving

ACTIVITEITEN:

 • Standaardiseren van werkmethodes en opmaken van werkvoorbereiding in overleg met de klant.
 • Bij het bekomen van een werkorder of werkaanvraag controleert de werkvoorbereider of dit reeds een bestaand werk is en of hiervan reeds een werkvoorbereiding bestaat.
 • De werkvoorbereider zorgt er voor dat de werkvoorbereiding alle informatie bevat die noodzakelijk is om het werk door elke vakman op een efficiëntie en veilige manier te kunnen laten uitvoeren.
 • Opmaken van standaarddocumenten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het werk, zoals meetbladen, controlelijsten, ...

 

VOORBEREIDEN VAN DE WERKORDERS EN WERKAANVRAGEN:

 • Verzamelen van alle date, plannen en schema's die noodzakelijk zijn voor het efficiënt en correct uitvoeren van het werk.
 • Opmaken van een gedetaillerde werkbeschrijving; Indien nodig kan dit gebeuren in overleg met de klant; Visuele verduidelijking d.m.v. foto's of schetsen kan nodig zijn.
 • Opmaak lastenblad in overleg met de klant.
 • Opmaak meetstaten op basis van lastenblad dat gevalideerd werd door de klant.
 • Bepalen en bestellen van het noodzakelijk materiaal en gereedschap; Opvolgen bestellingen; Controleren kwaliteit en kwantiteit van het geleverd materiaal; Bespreken technische vragen en problemen met de leverancier; Zorgen voor het noodzakelijk transport van het materiaal.
 • Maken van een TRA (Taakrisicoanalyse) van het werk, hierbij rekening houdend met de omgevingsfactoren en de werkzaamheden zelf; Dit gaat o.a. over de afvoer van gevaarlijke afvalstoffen te volgen veiligheids- en milieuprocedures, ...
 • Vastleggen van de te gebruiken gereedschappen en hulpmiddelen.
 • Bepalen van het aantal uitvoerders en de uitvoeringstijd.
 • Bepalen van de vereiste skills nodig om het werk correct te kunnen uitvoeren.
 • Vastleggen van de uitvoeringstermijn in overleg met de klant.
 • Bijwonen onderhoudsvergaderingen en planningsvergaderingen.
 • Bespreken van het werk met de meestergast en ploegbaas van de uitvoerders indien dit werk door eigen mensen uitgevoerd wordt.
 • Aanpassing werkvoorbereiding op basis van opmerkingen meegegeven door de uitvoerders.
 • Samen met de klant de problemen bespreken die in verband staan met het uitgevoerde werk.
 • Opmaken van contractitems voor repetitieve werken.

 

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau SO MECHANICA
Projectduur 6 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6939
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL SUPERVISOR
Regio Antwerpen
Omschrijving

JOBTITEL:

Werftoezichter Elektromechanica.

 

TAKEN:

 • Dagelijks werftoezicht op de levering, productie en/of installatie van elektromechanische installaties.
 • Tijdens de installatie op de werf dagelijks aanwezig zijn (wanneer er op de werf activiteiten plaatsvinden) en de nodige vaststellingen doen.
 • Verifiëren of er door de opdrachtgever geaccepteerde werk-, verficiatie- en/of keuringsplannen aanwezig zijn en of deze worden nageleefd.
 • Aanwezig zijn op de werf telkens wanneer belangrijke en/of essentiële delen ervan worden geplaatst of getest.
 • Vaststellen of de op de werf aangevoerde materialen aan de in het bestek of in de door de opdrachtgever geaccepteerde technische fiches opgegeven specificaties woldoen door het controleren van alle leveringsdocumenten die door de hoofdaannemer (eventueel in keuringsrapporten) worden aangeleverd en steekproefsgewijs controleren bij leveringen op de werf.
 • Vaststellen of allen minder-hindermaatregelen worden genomen met de nadruk op het vermijden van invloed op installaties en leidingen die in gebruik moeten blijven.
 • Rapporteren van de vastgestelde tekortkomingen en gebreken aan de projectleider.
 • Onmiddellijk rapporteren aan de werfleiders van eventueel gevaarlijke situaties op de werf en deze ook rapporteren aan de projectleider.
 • Dagelijks gedetailleerd invullen van een dagboek der werken met voldoende foto's om de voortgang van de werf te kunnen reconstrueren.
 • Opvolgen van de voortgang van de werken in functie van de uitvoeringstermijn en van de planning.
 • Op afroep door de projectleider aanwezig zijn op (werf)vergaderingen.
 • Uitvoeren van audits tijdens de productie van kritieke onderdelen.
 • Organiseren of bijwonen van FAT's, SAT's en SIT's.

 

PROFIEL:

 • Diploma A2 Elektromechanica of gelijkwaardig.
 • Minstens 5 jaar ervaring met toezicht op of de leiding over bouwwerven.
 • Kunnen lezen en interpreteren van elektrische schema's, circuits en hydraulische schema's.
 • Kunnen organiseren van FAT's, SAT's en SIT's.
 • Kennis van de richtlijn machineveiligheid m.b.t. het produceren van plaatsen van installaties.
 • Kennis van technieken in tunnels en parkings is een pluspunt.

 

START:

Vanaf juli.

 

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau SO ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6936
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING DESIGNER CAD
Regio Antwerpen
Omschrijving

JOBTITEL:

Designer Piping/Mechanical.

 

TAKEN:

Als designer bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van engineeringwerkzaamheden van de discipline werktuigbouw (piping/mechanical) conform de gestelde eisen van de Lead Piping/Mechanical.

Uiteindelijk realiseert u een ontwerp (bestaande uit tekeningen, berekeningen en technische specificaties) voor de vervolgfase van een project.

Hierbij werkt u nauw samen met collega’s van uw eigen discipline en andere disciplines voor een optimale realisatie van deze projecten.

U draagt bij aan het opzetten en ontwikkelen van o.a. processchema’s en 3D lay-outs (piping, equipment en machinebouw) t.b.v. proces- en productie-installaties.

U maakt werkomschrijvingen en specificaties voor de uitvoering.

Als designer lopen uw werkzaamheden uiteen van het maken van conceptuele studies tot het participeren in het opstellen van detail engineeringspakketten.

Hiertoe ontwerpt u opstellingstekeningen, leidingplannen en isometrieën en vervaardigt u leiding- en equipmentspecificaties.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne computersoftware waaronder 3-dimensionale modellering van installaties.

Naast uw technisch inhoudelijke inzet voor projecten is intensieve communicatie met uw collega's en opdrachtgevers een essentieel aspect van uw werkzaamheden.

 

PROFIEL:

Opleidingsniveau  A1 werktuigbouw.

U hebt een relevante technische-opleiding werktuigbouw.

U hebt een goed inzicht en de gedrevenheid om op detailniveau tot resultaten te komen, terwijl u in uw werkzaamheden het overzicht bewaart.

U ziet kwaliteit en planning als voorwaarden voor succesvolle projecten. 

Het uitvoeren van werkzaamheden op locatie en/of bij een opdrachtgever behoort tot de mogelijkheden, evenals opdrachten in het buitenland.

Ervaring 3 - 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR MECHANICA
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden AutoCAD 3D
PDMS
Autoplant
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6910
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING DESIGNER CAD
Regio Waals Brabant
Omschrijving
Als Piping Designer binnen een sitebased team opmeten en ontwerpen. Zelfstandig ontwerptekeningen (P&ID, PFD, ISO, lay-out, ...) opstellen en aanpassen op basis van projectgegevens en de geldende technische standaarden, normen en codes. Checken en beoordelen van ontwerpdocumenten. Uitvoeren van opmetingen en schetsen in de field. Ervaring met AutoCAD 3D is noodzakelijk. Assistentie verlenen in het opvolgen van de uitgewerkte projecten. Coördinatie van aannemers in de field.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 3 maanden
Bijzonderheden AutoCAD 3D
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6872
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING DESIGNER CAD
Regio Antwerpen
Omschrijving JOBTITEL: PDS Piping Designer. TAKEN: U maakt complexe ontwerpen en tekeningen, inclusief de bijkomende details, alignmentsheets en evaluatieprofielen. U werkt tevens nauw samen met andere disciplines om een zo optimaal mogelijke koppeling tussen die disciplines te behouden. U bent in staat om nagenoeg autonoom informatie in een digitaal tweedimensionaal en/of driedimensionaal computermodel te verwerken en is tevens in staat de aangeleverde tekeningen en informatie van diverse technische installaties en van de andere disciplines te controleren. Dit op basis van de projectgegevens en de geldende technische standaarden en codes. Kennis van PDS is daarom een vereiste. Andere zaken die aan bod komen: - Het optimaliseren en compleet maken van as-built tekeningen. - Het voorbereiden en onderhouden van de MTO-rapporten (Material Take Off). - Het controleren van tekeningen en documentveranderingen. - Het controleren van de documentenretentie. PROFIEL: - Kennis Nederlands is geen must. - Kennis van PDS. - Basiskennis van de standaard informaticatoepassingen zoals MS Office. - Afgeronde opleiding Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar. - Enkele jaren relevante ervaring.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur +/- 6 maanden
Bijzonderheden Pds
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6871
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING DESIGNER CAD
Regio Antwerpen
Omschrijving JOBTITEL: TA Piping Designer/Werkvoorbereider. FUNCTIE: Opmeten in de field. Kennis AutoCAD 2D en Autoplant 3D. Zelfstandig kunnen werken. Volledig pakket kunnen samenstellen.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur +/- 6 maanden
Bijzonderheden AutoCAD
Autoplant
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6789
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING DESIGNER CAD
Regio Zeeland (NL)
Omschrijving JOBTITEL: Senior PDMS Designer. FUNCTIEOMSCHRIJVING: Zelfstandig ontwerptekeningen (P&ID, PFD, ISO, lay-out, ...) kunnen opstellen en aanpassen op basis van projectgegevens en de geldende technische standaarden, normen en codes. Ruime contacten met de klant onderhouden om de diverse opdrachten te bespreken. Checken en beoordelen van ontwerpdocumenten. Ruime ervaring PDMS is noodzakelijk. Start: asap!
Ervaring 10 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 12 maanden
Bijzonderheden PDMS
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6787
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING DESIGNER CAD
Regio Antwerpen
Omschrijving JOBTITEL: Senior PDMS Designer. FUNCTIEOMSCHRIJVING: Zelfstandig ontwerptekeningen (P&ID, PFD, ISO, lay-out, ...) kunnen opstellen en aanpassen op basis van projectgegevens en de geldende technische standaarden, normen en codes. Ruime contacten met de klant onderhouden om de diverse opdrachten te bespreken. Checken en beoordelen van ontwerpdocumenten. Ruime ervaring PDMS is noodzakelijk. Start: asap!
Ervaring 10 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRICITEIT
Projectduur 12 maanden
Bijzonderheden PDMS
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6897
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING ENGINEER
Regio Antwerpen
Omschrijving

Lead Piping Engineer.

Verantwoordelijkheden:

 • Relevante contacten onderhouden met de klanten;
 • Supervisie en coachen van de leden van het pipingprojectteam;
 • Controle van de voortgang van de gepaste pipingactiviteiten op het gebied van kwaliteit, planning en kosten;
 • Beoordelen van alle documenten voorbereid door de leden van het pipingprojectteam;
 • Voorbereiden van af te leveren producten voor het pipingproject zoals pipingdesignpakketten, MTO's (Material Take Off), enz.
Ervaring 7 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6848
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING ENGINEER
Regio Antwerpen
Omschrijving Juniorprofiel. Combinatie van design, administratie en fieldwerk. Kleine aanpassingen uitvoeren. Ondersteuning geven. Basiskennis PDMS is nodig.
Ervaring 1 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 1 jaar (verlengbaar)
Bijzonderheden PDMS
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6972
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
Regio Vlaams Brabant
Omschrijving

Ervaren werkvoorbereider om isometrische tekeningen na te kijken, de verschillen aan te duiden, verwerken, ....

Kennis van isometrieën, pipespecs, componenten, materialen en MS Office is gewenst.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau SO ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 3 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6863
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
Regio Antwerpen
Omschrijving Werkvoorbereider met piping/mechanical achtergrond. Multidisciplinaire werkpakketten voor mechanical klaarmaken voor onderhoudswerkzaamheden. Piping lay-outs en ISO's kunnen lezen, materiaal uittrekken, samenstellen van spools, uittrekken van pipingsupports, laspunten bepalen, snijlijsten. Ruime en actieve materialenkennis is essentieel een noodzakelijk. Opvolgen van de werken. Kennis en ervaring met SAP en AutoCAD is een pluspunt.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau SO MECHANICA
Projectduur + 1 jaar
Bijzonderheden AutoCAD
SAP
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6912
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING SUPERVISOR
Regio Noord Brabant (NL)
Omschrijving

Opvolgen en coördineren van aannemers voor een nieuwe utiliteitsgasinstallatie op terrein. Kandidaat dient te beschikken over werfervaring. Ervaring en kennis van civiele werkzaamheden en pipingwerkzaamheden is een must. Ervaring in ondergrondse boringen. Volgende aspecten dienen daarbij te worden opgevolgd: kwaliteit, veiligheid, planning, prestaties, interacties tussen verschillende aannemers en administratie (dagrapporten, bestellingen, ontvangst materiaal, retour materiaal, vorderingsstaten, lasboeken, enz.). Kandidaat moet vlot Nederlandstalig zijn om te communiceren met de aannemers in de field, vlot in het communiceren met de overheid en voor te rapporteren binnen het project.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau SO MECHANICA
Projectduur 9 maanden
Bijzonderheden Vca Vol
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6959
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING TEKENAAR CAD
Regio Antwerpen
Omschrijving

Tekenaar om jobkaarten op te stellen en aan te passen.

Kennis van AutoCAD en/of Smartsketch is een must.

 

Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau SO ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden AutoCAD
Smartsketch
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6954
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING TEKENAAR CAD
Regio Kempen
Omschrijving Aanpassen en bijwerken van bestaande tekeningen volgens opmerkingen van de klant met AutoCAD en/of Inventor.

Tekenen van drukvaten, warmtewisselaars, etc. in staal, inox, ...

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR MECHANICA
Projectduur 2 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden AutoCAD
Inventor
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6870
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING TEKENAAR CAD
Regio Antwerpen
Omschrijving JOBTITEL: P&ID Tekenaar. TAKEN: P&ID's tekenen in AutoCAD. Fieldchecks. Kennis van piping.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau SO ELEKTRO MECHANICA
Projectduur +/- 6 maanden
Bijzonderheden AutoCAD
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6718
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING TEKENAAR CAD
Regio West-Vlaanderen
Omschrijving

JOBTITEL: Technisch tekenaar. TAAKBESCHRIJVING: Uitvoeren van zowel civiele plannen als pipingplannen (lay-out, isometrieken, plotplannen, ...) m.b.v. 2D Microstation software DGN V8i SS2.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau SO ELEKTRO MECHANICA
Projectduur + 1 jaar
Bijzonderheden Microstation V8
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6742
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING TEKENAAR DESIGNER CAD
Regio Limburg
Omschrijving As-built tekenwerk aanpassen i.f.v. P&ID s opgeleverd door een externe firma. P&ID s dienen volledig herwerkt/hertekend te worden inclusief hernummeringen, etc. Dit dient zeer secuur te gebeuren. Tekensoftware: Bentley OpenPlant P&ID (ervaring niet vereist), kennis AutoCAD 2016 is vereist, kennis Microstation is een pluspunt. Ervaring niet vereist, opleiding ter plaatse.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 maanden
Bijzonderheden AutoCAD 2016
Microstation
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6779
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT ENGINEER
Regio Limburg
Omschrijving Als Assistent Project Engineer werk je in ondersteuning van de Project Manager binnen een sitebased team. Dit sitebased team werkt binnen een chemische plant aan diverse studieprojecten. Deze studieprojecten gaan van kleine tot middelgrote onderhouds- en/of nieuwbouwprojecten aan bestaande procesinstallaties. Kandidaat zal de Project Manager organisatorisch ondersteunen in de vooruitgang van de werkzaamheden. De Project Manager zal instaan voor de noodzakelijk ondersteuning. We zoeken een gemotiveerde kandidaat die openstaat voor een nieuwe uitdaging, zelfstandig kan werken en zin heeft voor initiatief. Ervaring is niet noodzakelijk.
Ervaring 0 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur + 1 jaar
Bijzonderheden MS Word
MS Excel
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6758
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT ENGINEER
Regio Oost-Vlaanderen
Omschrijving Project Engineer met een goede achtergrond in piping/mechanical engineering en minstens een eerste ervaring in project- en engineeringcoördinatie. Medior profiel. Kennis Nederlands vereist voor de communicatie met de klant. Ervaring in de chemische industrie en met complexe pipingprojecten met grote diameters is een plus. Het project situeert zich in regio Gent en is een zeer uitdagend pipingproject. Duurtijd project is in eerste instantie 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6816
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT MANAGER
Regio Limburg
Omschrijving JOBTITEL: Projectmanager binnen de engineeringafdeling. FUNCTIE: Verantwoordelijk voor het opvolgen van technische projecten vanaf de studiefase t.e.m. de uitvoering en overdracht aan de interne klanten, dit zowel op het gebied van timing, budget en kwaliteit. Aansturen en motiveren van een multidisciplinair projectteam om zo het project in goede banen te leiden. Rapporteren van de status van de projecten naar de interne klanten toe. Verantwoordelijk voor het opstellen van orderboeken van het procesequipment, rekening houdend met de geldende normen, codes, keuringen en designvoorwaarden. In samenwerking met de aankoopdienst de ontvangen offertes beoordelen en adviseren in de keuze van de leverancier. Binnen de engineeringsdienst rapporteert u aan de Sr. Project Manager. PROFIEL: Burgerlijk of industrieel ingenieur (of gelijkwaardig door ervaring) in een mechanische of elektrische richting, liefst met een tiental jaren ervaring. Een goede kennis van Engels is noodzakelijk. Kennis van Frans en Duits is een bijkomend voordeel.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden Vca Vol
Talenkennis Nederlands Engels Frans Duits
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6782
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie SPRINKLER TEKENAAR DESIGNER CAD
Regio Antwerpen
Omschrijving JOBTITEL: Tekenaar/Designer AutoCAD Sprinklerafdeling. TAKEN: Als tekenaar bent u verantwoordelijk voor de uitvoering en het design van een technische installatie onder leiding van de Project Manager. - U dimensioneert de leidingen en bepaalt mee de componenten. - U bent verantwoordelijk voor het opstellen van uitvoeringsplannen en principeschema's. PROFIEL: - U volgde een opleiding als technisch tekenaar of hebt een A2 in een ander technisch domein. - U hebt een goed ruimtelijk inzicht en kan vlot met 3D werken. - U beheerst AutoCAD 2D en 3D. - U bent Nederlandstalig, kennis van Frans en/of Engels is een plus.
Ervaring 2 jaar
Opleidingsniveau SO ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden AutoCAD
AutoCAD 2D
AutoCAD 3D
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6920
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie STELLINGBOUW SUPERVISOR
Regio Antwerpen
Omschrijving

JOBTITEL:

STIP-coördinator.

 

TAKEN:

 • Coördinatie van stellingbouw, isolatie-, tracing- en schilderwerken en asbestverwijdering in het kader van projectwerk of het jaarprogramma, uitgevoerd door diverse contractorfirma’s.
 • Voor deze werkzaamheden optreden als interface tussen de pipingsupervisors, die de opdrachten initiëren en de contractoren, die de opdrachten uitvoeren.
 • Dagelijkse afstemming met de pipingsupervisors en contractors bij de opstelling van de werkplanning.
 • Beheer van het STIP-register met inventaris en status van alle lopende werkzaamheden.
 • Werfbezoeken met contractors om de opdrachten op locatie toe te lichten.
 • Technische uitwerking van de vereisten i.s.m. de contractors op basis van de opdrachtstelling van de pipingsupervisors.
 • Werkvoorbereiding in het Rosersoftwaresysteem op basis van de scopelijst die door operatie wordt aangeleverd:
  • Field check - Onderlinge relaties tussen de verschillende activiteiten - Disciplines betrokken bij de uitvoering;
  • Opstellen van de plankaarten;
  • Toekennen van de vereiste resources;
  • Calculeren/ramen van de activiteiten;
  • Identificeren van de nodige materialen.
 • Statusupdate in Roser voor de werken die vanuit dit systeem voorbereid, gestuurd en opgevolgd worden.
 • Optreden als “Uitvoerder” in het kader van de werkvergunnigsprocedure.
 • Bewaken dat de werkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken, op een veilige manier en tegen de laagst mogelijke kost.
 • Bij de oplevering van de werken, controles uitvoeren op kwaliteit en housekeeping; Afwijkingen systematisch rapporteren.
 • Administratieve controle en initiële goedkeuring van de werkbonnen van de contractors in SAP met focus op conformiteit t.o.v. de geleverde prestaties en t.o.v. de voorwaarden zoals omschreven in de contracten.
 • Zelfstandig uitvoeren van fieldobservaties, LMRA’s.
 • Het bewaken van het brother’s keeper-principe, de life saving rules en de 10+10 SHE-principes naar alle uitvoerders.
 • Melden van alle (bijna) incidenten, de pyramide van Bird indachtig.
 • Verbetervoorstellen initiëren om deze types van werkzaamheden veiliger, efficiënter, kwalitatiever uit te voeren.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden Roser Systems
SAP
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50