History Jobs Certificates Contact Location

 

 

Jobs

 
Ref.6974
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie ADMINISTRATIEF BEDIENDE
Regio Antwerpen
Omschrijving

Projectsecretaresse. Na opleiding door de secretaresse ter plaatse zal u volledig zelfstandig moeten instaan voor het ondersteunen van het team. U zal steun bieden aan een volledig team. Opvangen van klanten en onderaannemers. Uitwerken van rapporten en technische filing. Beheren van verschillende administratiestromen (aankoopdocumenten, contracten, technische certificaten). Kandidaat moet zelfstandig en gestructureerd kunnen werken. Beschikken over een actieve SAP-ervaring.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau SO SECRETARIAAT
Projectduur 1 jaar (verlengbaar)
Bijzonderheden SAP
Werfsecretariaat
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7075
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie BUYER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Junior Buyer.

 

TAKEN:

Junior Buyer binnen de cel Outsourcing, op de afdeling Aankopen.

De cel Outsourcing beheert de aanbestedingen en leveranciers voor volgende studies:

 • Studies Posten:
  • HV (High Voltage);
  • LV (Low Voltage);
  • CW (Civil Works).
 • Studies Kabels:
  • Traditionele contracting (klassieke studie);
  • Studie en contracting;
  • FAT en SAT.
 • Studies Lijnen:
  • Pylonen.

De cel Outsourcing beheert ook de contracten van diensten van onderhandelaars, werfleiders, veiligheidscoördinatoren, ...

Binnen de cel bent u verantwoordelijk voor de hele keten van outsourcingtaken:

 • Procedure Outsourcing:
  • Organisatie van aanbestedingen voor de studies;
  • Analyse van offertes, onderhandeling en toewijzing met de interne klant;
  • Voorbereiding van bestelbonnen;
  • Ondersteuning van Europese aanbestedingen.
 • Beheer leveranciersbestand:
  • Nieuwe leveranciers zoeken en contacteren;
  • Verificatie van de toereikenheid tussen de prognoses en de capaciteit van de leveranciers;
  • Prestaties van de leveranciers opvolgen.
 • Rapportage:
  • Bestellingen en mogelijk aantekeningen;
  • Prestaties;
  • Leveranciersbestand.

Om al deze taken te realiseren krijgt u steun van een collega en de Senior Buyer.

 

PROFIEL:

 • Bachelor of Master Economie of Aankoop.
 • Interesse in techniek en de energiesector.
 • Franstalig met uitstekend niveau van Nederlands en goede kennis van Engels.
 • Relevante werkervaring met het aankopen van technische diensten is een voordeel maar motivatie en een positieve geest worden meer gewaardeerd.
 • In staat om zelfstandig te werken en in samenwerking met andere interne afdelingen.
 • Kennis van SAP / Ariba is een voordeel.

 

 

****

 

TITRE D'EMPLOI :

Junior Buyer.

 

TACHES :

Junior Buyer au sein de la cellule Outsourcing, au département Achats.

La cellule Outsourcing gère les appels d’offres et les fournisseurs relatifs aux études suivantes :

 • Etudes Postes :
  • HV (High Voltage) ;
  • LV (Low Voltage) ;
  • CW (Civil Works).
 • Etudes Câbles :
  • Traditional contracting (étude classique) ;
  • Study and Contracting ;
  • FAT et SAT.
 • Etudes Lignes :
  • Pylônes.

La cellule Outsourcing gère également les contrats de services de négociateurs, surveillants de chantier, coordinateurs sécurité, ...

Au sein de la cellule, vous êtes responsable de toute la chaîne relative à l’Outsourcing des tâches :

 • Procédure Outsourcing :
  • Organisation de tenders pour les études ;
  • Analyse des offres, négociation et attribution avec le client interne ;
  • Préparation des bons de commande ;
  • Soutien aux appels d’offres Européens.
 • Gestion du panel fournisseur :
  • Recherche et rencontre de nouveaux fournisseurs ;
  • Vérification de l’adéquation entre les forecasts et la capacité des fournisseurs ;
  • Suivi de la performance des fournisseurs.
 • Reporting :
  • Des commandes et éventuels avenants ;
  • Des performances ;
  • Du panel fournisseur.

Afin de réaliser toutes ces tâches, vous disposez du soutien de votre collègue et acheteur senior.

 

PROFIL :

 • Bachelor/Master en économie ou en achats.
 • Intérêt réel pour la technique et le secteur d l'énergie.
 • Francophone avec excellent niveau de Néerlandais et bonne connaissance de l’Anglais.
 • Expérience professionnelle relevante dans les achats de services techniques est un avantage mais la motivation et l’esprit positif sont davantage valorisés.
 • Connaissance de SAP / Ariba est un avantage.
Ervaring 1 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ECONOMIE
Projectduur 4 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Frans Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7024
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie BUYER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Buyer Constructie & Bouwwerken.

 

TAKEN:

 • U draagt bij aan het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een Best-In-Class leveranciersbasis op gebied van prijs, kwaliteit, levering en service, aan de hand van een lean en transparant competitief Sourcing Solution & Supplier Relationship Management proces.
 • U bent betrokken in project management, spend management, category management, supplier (performance) management en savings management.
 • U optimaliseert en monitort de procurementactiviteiten binnen de toegewezen categorieën en projecten op gebied van prijs, total cost of ownership, en (op)levering & service.
 • U beheert het aankoopproces van A tot Z, u werkt samen met de verschillende interne departementen.
 • U biedt toegevoegde waarde in projectteams, u negotieert de best mogelijke voorstellen, evalueert leveranciersprestaties en leidt verbeteringsplannen.

 

PROFIEL:

 • Minimum bachelordiploma.
 • Minstens 3 jaren relevante ervaring in aankoop van bouw- en infrastructuurwerken en de aanverwante dienstverlening (bijv. architecten, studiebureaus, …).
 • Grondige kennis van concepten en principes gebruikt in procurement, purchasing en supply chain (bijv. Public Procurement Rules, Enterprise Resource Planning, …).
 • Goed begrip van de financiële en juridische zaken die eraan te pas komen.
 • Plus: ervaring met bouwprojecten waarbij dat ze iets in innovatief in de markt hebben gezet (design & build).
 • Sterke analytische en synthetische vaardigheden.
 • Zeer goede onderhandelingsvaardigheden.
 • U communiceert met impact en overtuigingskracht.
 • U bent ondernemend om (project) teamactiviteiten te kunnen initiëren, leiden en in op te volgen.
 • Vlotte beheersing Nederlands, voldoende kennis Frans en Engels.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7009
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie BUYER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Procurement Officer.

 

TAKEN:

In het kader van de aankooppolitiek van het bedrijf en binnen de Belgische en Europese richtlijnen staat u in voor diverse aankopen binnen een industriële omgeving, met in het bijzonder:

Definiëren en opmaken van een visie m.b.t. het aankopen van bepaalde categorieën van diensten en goederen op termijn (cfr. Aankoopplan).

Tijdig detecteren van de aankoopbehoefte van de interne klanten op basis van data-analyse en regelmatige contacten.

Creëren van voldoende marktopening door enerzijds de interne vraag te challengen en zo correct mogelijk te beschrijven en anderzijds de nodige interesse van de markt tijdig te ontwikkelen.

Bijwerken van de technische en commerciële specificaties in functie van het beoogde resultaat.

Het prijsvraagproces volledig begeleiden, de bijdrage van de aankoper zal variëren afhankelijk van de complexiteit van de dossiers.

Toepassen van een gepaste onderhandelingstactiek teneinde het meest gunstige oplossing voor het bedrijf te vinden.

Beheren van de lopende contracten tijdens de duurtijd ervan (claims, mogelijke heronderhandelingen, …) in overleg met de interne klanten.

 

PROFIEL:

Master in de Industriële Wetenschappen, in de Toegepaste Economische Wetenschappen of gelijkaardig, met een professionele ervaring van 5 jaar als aankoper, bij voorkeur in een industriële omgeving.

Ervaring met de onderhandelingen op nationaal en internationaal niveau alsook met het toepassen van de openbare aanbestedingsprocedure.

Goede redactionele vaardigheden (u kan vlot overweg met contractuele teksten).

U beheerst vlot het Nederlands en het Frans en hebt goede kennis van het Engel; Kennis van een vierde taal (Duits, Italiaans) is een pluspunt.

U werkt vlot met het MS Officepakket.; Kennis van SAP (of een ander ERP-systeem) en e-business vormt een troef.

U hebt een rijbewijs B.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau MASTER INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN
Projectduur 6 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6958
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie BUYER
Regio Antwerpen
Omschrijving

TAKEN:

Inwinnen van informatie en offertes, volgens noodzaak, tot het bestellen van goederenen en/of diensten rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Tussenpersoon tussen aanvrager en leverancier.

 

PROFIEL:

Ingenieur, Bachelor in het vakgebied Elektro / Meet- en regeltechniek of gelijkgesteld door ervaring.

Minimum 5 jaar aankoopervaring in een industriële omgeving en het betreffende vakgebied.

Voldoende kennis van talen en een aangeboren commerciële feeling ondersteund door praktische onderhandelingstechnieken.

Kennis van SAP, Excel en Word.

Basiskennis Duitse taal.

Ervaring met projectaankopen en onderhoudscontracten.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTROTECHNIEK
Projectduur minimum 6 maanden
Bijzonderheden SAP
MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Duits
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7021
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Support Foundations.

 

TAKEN:

Medewerker om de herstellingswerken te organiseren voor de funderingen van hoogspanningsmasten:

 • Analyseren van de audits.
 • Bepalen van de standaard herstelwijze.
 • Uittekenen van herstelplannen.
 • Aanpassen van het lastenboek, borderellen voor de offerteaanvraag.
 • Deelname aan werkgroepen om toekomstige raamakkoorden i.v.m. deze werken te bepalen.
 • Consulteren van de aannemers.
 • Verifiëren van de offertes, borderellen en de competitiviteit inschatten van de prijs.
 • Verzekeren van de opvolging en steekproefgewijze controle van de werf.
 • Afrekening verifiëren.
 • Overleggen met de teamgenoten die een expertise hebben in de verschillende deeldomeinen.
 • Coördineren met verschillende departementen.
 • Vooruitgang van de dossiers rapporteren.
 • De plannen as-built zetten en laten archiveren.

 

PROFIEL:

 • Technisch profiel (graduaat of bachelor) bouwkunde.
 • Moedertaal Nederlands of Frans, vlotte kennis van de tweede landstaal, zowel schriftelijk als mondeling; Dit is een must.
 • AutoCAD- of Microstationkennis.
 • Kennis van het Officepakket: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
 • Bereid tot verplaatsing in heel België voor overleg met de onderhoudsploegen, het bijwonen van de inspecties (dit betreft enkele keren per maand in functie van de planning). 

 

TEWERKSTELLING:

Minimaal 4/5.

 

***

 

TITRE DE L'EMPLOI :

Support Foundations.

 

TACHES :

Collaborateur pour organiser les travaux de réparations des fondations des pylônes à haute tension.

 • Analyser les audits.
 • Choisir la solution de réparation standard.
 • Dessiner les plans de réparation.
 • Adapter les cahiers des charges, les bordereaux pour l’appel d’offre.
 • Participation aux groupes de travail pour définir les futurs accords cadre en lien avec ces travaux.
 • Consulter les entrepreneurs.
 • Vérifier les offres, les bordereaux et peser la compétitivité des prix.
 • Assurer le suivi et le bon déroulement des travaux d’une manière ponctuelle.
 • Vérifier la décompte.
 • Consulter les membres de l’équipe qui ont une expertise dans plusieurs sous-domaines.
 • Se coordonner avec les différents départements.
 • Rapporter l’avancement des dossiers.
 • Mettre les plans as-built et les faire archiver.

 

PROFIL :

 • Profil technique (graduat ou bachelor) à orientation construction.
 • Langue maternelle Néerlandais ou Français, connaissance très fluide de la 2ième langue aussi bien par écris que oralement ; Ceci est obligatoire.
 • Connaissance AutoCAD ou Microstation.
 • Connaissances de Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
 • Prêt à se déplacer dans toute la Belgique pour consulter les équipes d’entretien, assister aux inspections (quelques fois par mois en fonction du planning).

 

EMPLOI : 

Minimale 4/5.

 

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7059
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie COMMISSIONING ENGINEER
Regio West-Vlaanderen
Omschrijving

As Commissioning Engineer within a client site based team involved for a new construction project.

Job Description:

 • Support the review of contractor’s commissioning organization, deliverables, procedures and planning, throughout the preparation phase of the commissioning activities in order to ensure a safe and efficient operational start-up.
 • Participate in the preparation and review of specific procedures (hydro testing, flushing, special cleaning, punch list, etc.).
 • Participate in the preparation and review of the pre-commissioning and commissioning dossiers.
 • Participate in the preparation and review of vendor's assistance during pre-commissioning and commissioning.
 • Monitor and report to the Commissioning Manager about contractor/subcontractor pre-commissioning and commissioning progress to ensure deliverables, milestones and schedule dates are achieved.
 • Participate to technical coordination / progress meetings with the contractor; Attend other project meetings as required or requested.
 • Assist in the coordination of planning activities for both pre-commissioning and commissioning.
 • Participate in set-up and execution of commissioning training program for operations personnel.
 • Review/witness of systems, subsystems at ready for commissioning stage (RFC).
 • Review/witness of Ready for Start-Up and handover dossier/certificates; Liaise with operation personnel to ensure smooth transition from commissioning phase to start-up phase and stable operation.
 • Control the issues and follow-up of handover and punch lists.

 

Key Requirements:

 • At least 3 years of relevant experience in commissioning, SAT, performance testing, start-Up & qualification in GMP environment.
 • Education level: Master (Technical profile).
 • Languages: Dutch (Fluent), English (Fluent), Spanish is an advantage.
 • Knowledge of Belgium legislations and European directives.
 • Familiar with conformity declarations and ATEX certificates.

 

Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau MASTER MECHANICAL ENGINEERING
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden GMP
ATEX-normen
Talenkennis Nederlands Engels Spaans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7005
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CONSTRUCTIE MANAGER
Regio Antwerpen
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Assistent Teamleider Constructiemanagement.

   

TAKEN:

U assisteert bij de voorbereiding van grote multidisciplinaire werven; Die voorbereiding houdt o.a. in:
 • Voorbereiden en organiseren van Constructability Reviews.
 • Bedenken van constructiestrategieën en scenario’s.
 • Organisatie van de werflogistiek.
 • Opstellen van de contractingstrategie.
 • Opmaken van de constructieplanning.
 • Leveren van constructie-input aan de lastenboeken.
 • Opstellen van een werfspecifiek kwaliteitshandboek, vertrekkende van de standaarden.
 • Assisteren bij de opmaak en het verdedigen van constructiemanagementoffertes.
 • Assisteren bij het verder verfijnen van het constructiemanagementkwaliteitssysteem.
 • Voor een aantal werven vanuit het hoofdkantoor de op locatie zijnde Construction Managers en/ of constructiemanagementteams opvolgen.
 • Inspringen als Construction Manager en/of Construction Supervisor voor korte werven, korte vervangingen waar nodig.
 •  

  PROFIEL:

  • Industrieel ingenieur of gelijkwaardig door ervaring.
  • Veiligheidsbewust, in het bezit van een VOL-VCA of bereid deze te behalen.
  • Werfervaringen, o.a. als Construction Manager, opgedaan binnen een industriële en/of farmaceutische omgeving, bij een studiebureau, een aannemer of productieomgeving.

   

  Ervaring 3 jaar
  Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
  Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
  Bijzonderheden Vca Vol
  Talenkennis Nederlands
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.6953
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie CONSTRUCTIE MANAGER
  Regio Oost-Vlaanderen
  Omschrijving

  Als Constructie Manager bent u verantwoordelijk voor  het coördineren van een multidisciplinair nieuwbouwproject in opdracht van de eindklant. Het betreft een nieuw chemisch labo binnen een bestaand industrieel gebouw en de verbouwing van een sanitair blok. Opdracht omvat het leiden van de werken, aansturen van de verschillende aannemers binnen verschillende disciplines. Wekelijks zit hij de werfvergadering voor om de werkzaamheden te beoordelen en technische problemen op te lossen. Kandidaat rapporteert aan de directie over de verloop van de werkzaamheden, kosten en planning. Vooropgestelde werkbelasting 1 à 2 dagen per week afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden. Kandidaat moet vlot Nederlands- en Engelstalig zijn.

  Ervaring 10 jaar
  Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
  Projectduur 4 maanden
  Bijzonderheden Vca Vol
  Talenkennis Nederlands Engels
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.7051
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie MAINTENANCE ENGINEER
  Regio Vlaams Brabant
  Omschrijving

  JOB TITLE:

  • Maintenance Engineer.

   

  TASKS:

  Development of procedures, work instructions and checklists for maintenance and operations of a large international pipeline project:

  • Based on information available in an electronic data room (Maintainable items list, technical data (i.e. P&ID's, equipment lists, specifications, lay-outs, drawings, diagrams, studies), manuals from manufacturers, standard rules list, countries legal requirements, different procedures, work instructions and checklists are to be developed for specific parts of compressor stations, metering stations, and block valve stations.
  • The documents to be developed are focussed on how to do maintenance and operations of the auxiliaries of the different installations; Topics in scope of this mission are: maintenance procedures on anti-intruder-system, fire & gas-system, fire hydrant system, CO2 extinguishing system, ventilation & heating, HVAC, gas leak detection, server maintenance, grounding system, water drainage system, instrumentation (level gauge, temperature switch, differential pressure gauge, positioners, …).
  • Documents for maintenance on gas turbines, compressors, metering lines, … are not in scope of this mission; Therefore a specific knowledge on compression or metering is not required.

   

  PREFERRED PROFILE:

  • Engineer with knowledge of gas installations, maintenance and operations on the topics in scope.

   

  ALTERNATIVE PROFILE:

  • Person experienced in writing technical/maintenance procedures and work instructions based on input from an experienced person from the company.
  Ervaring 5 jaar
  Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR MECHANICA
  Projectduur 4 maanden
  Bijzonderheden MS Excel
  MS Word
  Talenkennis Nederlands Frans
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.7057
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie PIPING ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
  Regio Zeeland (NL)
  Omschrijving

  Als werkvoorbereider zelfstandig kunnen werken. Multidisciplinaire werkpakketten voor piping en mechanical klaar maken voor shutdownwerkzaamheden. Piping lay-outs en ISO's kunnen lezen, materiaal uittrekken, samenstellen van spools, uittrekken van piping supports, laspunten bepalen, snijlijsten. controle van de werken in uitvoering op de werf. Ruime en actieve materialenkennis is een noodzaak. Kandidaat moet kunnen tekenen met AUTOCAD.(Tekenen en of aanpassen van iso's, lay-outs). Kandidaat moet ook ervaring hebben met Roser. Ervaring met design is een groot pluspunt.

  Ervaring 5 jaar
  Opleidingsniveau SO ELEKTRO MECHANICA
  Projectduur 6 maanden
  Bijzonderheden Roser Systems
  AutoCAD
  Talenkennis Nederlands
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.7068
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie PLANNER
  Regio Waasland
  Omschrijving

  JOBTITEL:

  • Project Engineer / Project Controls & Planning.

   

  TAKEN:

  • Na de afwerking van enkele lopende projecten zal u zich vooral bezig moeten houden als Project Control professional, die het bedrijf een beter inzicht moet kunnen geven in de status van meer dan tweehonderd projecten, dit zowel op het gebied van kosten als op het gebied van planning.
  • Het team van zes Project Engineers / Managers heeft ondersteuning nodig bij de optimalisatie van een overkoepeld projectplanningsysteem en bij doorgedreven cost control & forecasting.
  • De taak zal het in kaart brengen zijn van de huidige situatie t.e.m. het opzetten van een verbeterde oplossing voor projectkostforecasting en engineering en uitvoeringsplanning.
  • Het huidige team kan zich dan beter focussen op de daadwerkelijke inhoud en uitvoering van hun projecten.
  Ervaring 5 jaar
  Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
  Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
  Bijzonderheden MS Excel
  MS Word
  Talenkennis Nederlands
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.7063
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie PROCESS ENGINEER
  Regio Brussel
  Omschrijving

  Wij zijn op zoek naar kandidaten om de leiding te nemen over diverse Atex-analyseopdrachten.

  Deze opdrachten bestaan uit volgende stappen:

  • Ontvangst en lezing van de operationele vereisten m.b.t. de te onderzoeken entiteit.
  • Stand van zaken (gegevens, technische productfiches, bestaande plannen, ...).
  • Beoordeling van de implantatiezone.
  • Opstelling van bestemmingsrapporten volgens de procedures van de klant.
  • Opstelling bestemmingsplannen van de onderzochte entiteit.
  • Goedkeuring van bestemmingsplannen door SECT.
  • Uitvoeren van analyses op basis van potentiële onstekingsbronnen en goedgekeurd bestemmingsplan.

   

  *****

   

  Nous sommes à la recherche des candidats pour prendre en charge diverses missions d’analyses Atex.

  Ces missions consistent en les étapes suivantes :

  • Réception et lecture des requis opérationnels relatifs à l'entité à examiner.
  • Etat des lieux (données, fiches techniques produit, plans existants,...).
  • Examen de la zone d'implantation.
  • Création des rapports de zonage selon les procédures du client.
  • Création plan de zonage de l'entité examinée.
  • Approbation des plans de zonage par SECT.
  • Conduite des analyses selon les sources potentielles d'inflammation et plan de zonage approuvé.
  Ervaring 5 jaar
  Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
  Projectduur (?)
  Bijzonderheden ATEX-normen
  Talenkennis Nederlands Frans
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.7067
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie PROJECT ENGINEER
  Regio Brussel
  Omschrijving

  JOBTITLE:

  Project Officer.

   

  GENERAL INFO OF THE ASSIGNMENT:

  S4C (Safety for contractors) is a project that is composed of 3 groups (infrastructure, maintenance and purchasing/safety group) working with the Agile method.

  The project is part of the Go4Zero program which has as goal to reach 0 accidents with the company’s employees and their contractors working in the field.

  The Project Officer will on the one hand be a group member with tasks such as presentation of the project and to contractors on the field, optimisation of processes, realisation of audits on the field, coaching of Project Leaders on the field, preparation of safety trainings (including coordination with externals developers, ...) and contractors days, ...

  On the other hand he/she will also ensure all the necessary communication (internal and external) of the project status and progress, including creation of the required reporting, review of invoices, budget follow-up, meeting organisation, etc.

   

  TASKS AS GROUP MEMBER:

  • Realise all tasks as team member in a group (Agile scrum method).
  • Review and optimise processes (eg. by using lean method).
  • Realise safety e-learnings.
  • Make presentations about the projects (Dutch and French) for internal and external use.
  • Ensure that user stories are well written and prioritised in the product backlog.
  • Develop a good understanding of the S4C project in the 3 groups and help identifying interdependencies.

   

  TASKS AS PROJECT TEAM MEMBER: PMO/COMMUNCIATION:

  • Preparation of the Steering committee and follow-up of KPI.
  • Prepare all project reporting (status, budget, capacity plan, roadmap, risk register, KPI reporting), meeting minutes and steerco presentations and Go4Zero program reporting.
  • Manage the change and communication plan of the project put it in place.
  • Create presentations/articles about the project in French and Dutch to the stakeholders (internal and external).
  • Ensure communication is aligned with the program Go4Zero.
  • Work together with the communication and IT department.
  • Translate documents from French to Dutch or v.v.

   

  PROFILE:

  • Engineering (civil/ind.) degree.
  • Safety experience: big plus.
  • Experience of at least 5 years on field projects (linked with safety is a plus).
  • Project management using Prince 2 method or agile method (or similar).
  • Knowledge of the energy sector.
  • Knowledge of Safety or field work.
  • Client focused attitude: PMO has to support project leaders/owners.
  • Practices good relationship management: coordination with external parties and inter-departmental.
  • Dutch and French mandatory fluent (spoken and written), English is a plus.

   

  Ervaring 5 jaar
  Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
  Projectduur 4 maanden (verlengbaar)
  Bijzonderheden PRINCE2
  Talenkennis Nederlands Frans
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.7038
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie PROJECT ENGINEER
  Regio Limburg
  Omschrijving

  Polyvalente projectingenieur om enkele kleinere projecten te begeleiden.

  Inhoud van de op te starten projecten:

  • Schilderwerken van enkele opslagsferen (opstellen lastenboek, opvolgen uitvoering en budget).
  • Belijning en bebording aanbrengen op het asfalt/beton.
  • Vervangen laad- en losarmen en vervangen asfalt voor beton.
  • Camerasysteem aanbrengen.
  • Evacuatie-alarm inrichten.

   

  Ervaring 3 jaar
  Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTROTECHNIEK
  Projectduur 6 maanden
  Bijzonderheden MS Excel
  MS Word
  Talenkennis Nederlands
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.7039
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie PROJECT MANAGER
  Regio Kempen
  Omschrijving

  JOB TITLE:

  Technical Manager

   

  TASKS:

  Technical manager who will be in charge of managing the technical coherency and technical integration of the entire project research infrastructure.

  This person will be responsible for all technical management activities, a.o.:

  • Ensuring the link between the high level objectives of the project programme and the different WBS (Work Breakdown StructureS) elements.
  • Ensuring that the high-level objectives of the project are translated into the design requirements of the different sub-programmes (MINERVA, reactor, etc.).
  • Managing the coherency and harmony between all related projects, clusters and sub-programmes, from a technical point of view.
  • Managing the coherency between the technical design activities, the R&D activities and the safety requirements; He/she will do this in close collaboration with the project R&D Manager and the project Licensing Managers (for both the reactor and the accelerator) and the project Programme Director.
  • Ensure that the project installation is fit for purpose and fit for use, in line with the high-level objectives and requirements.
  • Identify and closely monitor the important technical challenges throughout the entire project programme; This is done in close collaboration with the technical design teams and the Risk Manager of the project programme.
  • Inform the MMT (Project Management Team) on the overall technical progress of the project programme and on the most important design challenges on a monthly basis.
  • Translate the MMT decisions to the different technical teams, in order to clarify the impact on the design of the different individual systems.
  • Manage the different technical review meetings related to the project programme (e.g. the Technical Advisory Groups).
  • Integrate the recommendations of the technical review meetings into the technical design.
  • Manage the writing and editing of the yearly project technical progress report.
  • Give presentations to the stakeholders of the project programme on the technical progress.
  • Participate to national and international conferences in order to present the technical status and progress of the project programme.

  Do notice that this is not an exhaustive list of technical management activities.

   

  PROFILE:

  • Hold an academic degree, preferably in engineering sciences.
  • Have at least 10 years’ experience with nuclear reactor technology.
  • Have at least 10 years’ experience in a technological or research environment.
  • Have at least 10 years’ experience in operating or designing nuclear installations.
  • Knowledge of accelerator related technologies and/or ISOL-systems is an advantage.
  • Knowledge of the Belgian safety regulatory framework is an advantage.
  • Experience with transfer processes from prototyping to industry.
  • Able to work in a R&D environment while meeting deadlines and budget.
  • Be strong in oral and written communication.
  • Be a natural integrator and facilitator of sharing information throughout large design teams.
  • Always keep a clear view on the scope and key objectives of the project research infrastructure and how this translates / influences throughout the WBS of the project programme.
  • Being an efficient people manager who can easily translate high level technical risks into concrete technical challenges, and vice versa.
  • Express (him/her)self fluently in English, and in Dutch or French, both orally as in writing.
  Ervaring 10 jaar
  Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
  Projectduur 6 jaar
  Bijzonderheden Nucleair
  Talenkennis Nederlands Frans Engels
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.7061
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie QA/QC ENGINEER
  Regio West-Vlaanderen
  Omschrijving

  As QA/QC Engineer within site based team from the client.

  Job Description:

  • Report to and assist the QA/QC Manager to ensure that the EPC contractor complies with the technical specifications and that these are fully implemented.
  • Actively follow up the EPC contractor’s Quality Control and Management System: review the management of and the quality documentation itself at contractor’s offices.
  • Good knowledge of ASME (or at least of equivalent construction codes) is an advantage, as well as experience with welding and piping aspects of big construction projects (stainless and carbon steel piping).
  • Ensure that all necessary inspections as identified in the approved ITP's Inspection and Test Plan) are executed.
  • Ensure that all deviations from the Project Requirements are documented and recorded (NCR’s).
  • Coordinate with the EPC representative to ensure inspections are carried expediently.
  • Coordinate RFI's (Request For Inspection) where required providing sufficient notices for hold, witness and inspection points.
  • Ensure that surveillance inspections are continually carried out on the project recording and documenting any and all deviations from the QOR (Project Quality Program).
  • Review the calibration status of any test equipment being utilized on the project.
  • Provide support and advice to the construction personnel in relation to Project Quality and/or Constructability.
  • Attend and participate in all required meetings.
  • Follow up on all audit findings ensuring that action is taken and reoccurrence is minimized.
  • If required, perform inspections in contractor’s, subcontractor’s and/or vendor’s prefab shops to ensure that the production complies with the project requirements.
  • Review ITP's, WP's, TP’s, MRR’s, etc. as required on the project.
  • Review as-builts, TOP’s for commissioning and final dossier.
  Ervaring 3 jaar
  Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR MECHANICA
  Projectduur 12 maanden (verlengbaar)
  Bijzonderheden MS Excel
  MS Word
  Talenkennis Nederlands Engels
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.6992
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie QA/QC MANAGER
  Regio Brussel
  Omschrijving

  JOB TITLE:

  Quality Manager.

   

  TASKS:

  • Develop and maintain project quality management documentation (Quality management plans).
  • Assist project team in the development of method statements and inspection and test plans including the review of method statements and inspection & test plan of subcontractors and suppliers.
  • Assist the project team in the choice of execution methods.
  • Coordinate, execute and follow-up of the quality controls to be performed as per Inspection and test plan.
  • Report on quality KPI’s on both corporate and project level.
  • Ensuring that non-conformities are reported, investigated and analysed.
  • Support the site team in case of quality problems and/or quality related questions by linking the site team to internal and/or external professionals.
  • Report and communicate (good and bad) quality experiences within the organization including the development of Lessons Learned and Best Practices.

   

  PROFILE:

  • Bachelor in construction or similar by experience.
  • French / Dutch speaking.
  • Experience with tunnels and concrete repairs.

   

  WORKLOAD:

  • Project will last approximately three years.
  • Start: asap.
  • Late shift!
  • First 2 or 3 months: full-time.
  • Afterwards two days per week.
  Ervaring 5 jaar
  Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
  Projectduur 3 jaar
  Bijzonderheden MS Excel
  MS Word
  Talenkennis Nederlands Frans
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.6962
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie QA/QC MANAGER
  Regio Duitsland
  Omschrijving As QA-QC Manager responsible for the implementation of QA-QC workprocedures within a grassroot chemical project on site in Germany. Defining, implementing, supervision of test and QA-QC procedures. Defining QA-QC administration, technical documentation. Supervising Document Administrators. Responsible for the handover of the final construction documentation to the client. Strong knowledge of the English and German language is necessary. Knowledge of ISO 9001 is necessary. Knowledge of construction codes API, ASME and EN. 
  Ervaring 10 jaar
  Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
  Projectduur 5 years
  Bijzonderheden
  Talenkennis Engels Duits
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.7042
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie SAFETY COORDINATOR
  Regio Antwerpen
  Omschrijving

  Als Veiligheidscoördinator A verantwoordelijk voor de opvolging van diverse multidisciplinaire industriële projecten (3 dagen/week).

  Opstellen van veiligheidsplannen, controle van veiligheidsplannen van onderaannemers.

  Opstellen en geven van toolboxvergaderingen.

  Start: september.

  Ervaring 5 jaar
  Opleidingsniveau VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR NIV. A
  Projectduur 5 maanden
  Bijzonderheden Veiligheidscoordinator A
  Talenkennis Nederlands
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.7041
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie SAFETY COORDINATOR
  Regio Antwerpen
  Omschrijving

  Als Veiligheidscoördinator A verantwoordelijk voor de opvolging van diverse multidisciplinaire industriële projecten.

  Opstellen van veiligheidsplannen, controle van veiligheidsplannen van onderaannemers.

  Opstellen en geven van toolboxvergaderingen.

  Ervaring 5 jaar
  Opleidingsniveau VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR NIV. A
  Projectduur 3 maanden
  Bijzonderheden Veiligheidscoordinator A
  Talenkennis Nederlands
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.7077
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie SAFETY SUPERVISOR
  Regio Waasland
  Omschrijving

  Veiligheidsupervisie op de werf vanuit het sitebased team van de klant.

  Toezicht houden op het naleven van de veiligheidsvoorschriften tijdens de uitbreiding van een chemische installatie.

  Voornamelijk werfsupervisie en toezicht op de aannemers.

  Toolboxvergaderingen houden en positief meewerken aan een veilige werkomgeving.

  Shutdown van begin oktober t.e.m. eind november.

  Ervaring 5 jaar
  Opleidingsniveau PREVENTIEADVISEUR NIV. 2 / MIDDELBARE VEILIGHEIDSKUNDIGE
  Projectduur 2 maanden
  Bijzonderheden Veiligheid Level 2 / MVK
  Talenkennis Nederlands
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.7074
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie SAFETY SUPERVISOR
  Regio Limburg
  Omschrijving
  • Veiligheidssupervisie voor mechanische en pipingwerken tijdens shutdownproject binnen een chemische plant.
  • Toezicht op werk met hoogtewerkers, vorkheftrucks en kranen.
  • Begeleiden van hijswerkzaamheden (niet als rigger) van op de grond tot in de technische installaties op hoogte.
  • Kennis en/of ervaring met complexe hijswerken is vereist.
  • Supervisie op werken op hoogte (geen hoogtevrees hebben).
  • Rapporteren aan de opdrachtgever.
  • Geven van toolboxen.
  • Zichtbare veiligheidsverantwoordelijke op de werf.
  • Kandidaat dient de stopreflex te hebben.
  • Onmiddellijk beschikbaar.
  • Sterke persoonlijkheid die onmiddellijk tussenbeide komt en actie neemt als het mis dreigt te gaan.
  • Maken van TRA-stappenplannen.
  Ervaring 5 jaar
  Opleidingsniveau SO MECHANICA
  Projectduur 1 maand
  Bijzonderheden Veiligheid Level 2 / MVK
  Talenkennis Nederlands Engels
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.7064
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie SAFETY SUPERVISOR
  Regio Kempen
  Omschrijving
  • Veiligheidssupervisie op de werf.
  • Toezicht houden op het naleven van de veiligheidsvoorschriften tijdens de installatie van een luchtverontreinigingscontrolesysteem, dit systeem is reeds geïnstalleerd maar enkele werken dienen nog uitgevoerd te worden (isolatiewerk, lassen, hijswerken).
  • Werfsupervisie en toezicht op de aannemers.
  • Geven van VGM-training aan iedereen die werkzaamheden uitvoert tijdens deze activiteiten.
  • Rondgangen, waarnemingsrapporten.
  • Deelnemen aan PSSR’s en uitvoeren van indienststellingen.
  • Maximaal veiligheidstoezicht uitoefenen in het veld.
  • Administratieve ondersteuning, verwerking veiligheidsresultaten en het bijhouden van de scorekaarten.
  • Feedback verwerken van de rondgangen.
  • Bijhouden van rondgangenprogramma.
  • Start: november.
  Ervaring 5 jaar
  Opleidingsniveau PREVENTIEADVISEUR NIV. 2 / MIDDELBARE VEILIGHEIDSKUNDIGE
  Projectduur 6 tot 7 maanden
  Bijzonderheden Veiligheid Level 2 / MVK
  Talenkennis Nederlands Engels
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
   
   
  Ref.7002
  Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
  Functie STELLINGBOUW SUPERVISOR
  Regio Kempen
  Omschrijving

  JOBTITEL:

  Stelling & Isolatie Coördinator.

   

  TAKEN:

  • Verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het gehele stelling- en isolatieproces; Dit zowel voor aanvragen die komen vanuit de maintenanceorganisatie alsook vanuit het siteprojectteam of andere projecten lopende binnen de site.
  • Jobverantwoordelijke voor het stelling- en isolatiecontract voor bepaalde area’s, projecten of specifieke TAR’s:
  • kennis en inzicht in het stellingprocess en ervoor zorgen dat de meest veilige, economische alsook ergonomische stellingen worden gebouwd;
  • kennis en inzicht in het isolatieprocess en ervoor zorgen dat isolatie op de meest kwalitatieve manier wordt aangebracht;
  • het facturatieproces opvolgen, zowel voor stelling als isolatie;
  • deelnemen aan de maintenance- en projectplanningsvergaderingen;
  • deelnemen aan de contractortoolboxvergaderingen;
  • zorgen voor een goed en veilig werkklimaat voor de contractors;
  • controleren van een juiste naleving van procedures, regels en vergunningen door de uitvoerders;
  • de nodige aktie nemen wanneer bepaalde overtredingen worden vastgesteld;
  • de vooropgestelde contract-KPI’s mee opvolgen en bijsturen waar nodig;
  • input geven voor contractorevaluatievergaderingen.

   

  • Draagt bij aan het tot stand komen van de algemene bedrijfsdoelstellingen.
  • Heeft TAR- en/of projectervaring, ideaal binnen de chemische sector.
  • Leiderfiguur die groepen mensen kan aansturen.
  • Goede collega met de andere Stelling & Isolatie Coordinators.
  • Werkt nauw en goed samen met:
  • aanvragers van stelling of isolatie;l
  • uitvoerders in de field;
  • Unit Coordinators van de process unit;
  • HSEE en andere betrokken afdelingen.
  • Rapporteert aan de Maintenance Site Services Supervisor.
  Ervaring 5 jaar
  Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
  Projectduur 6 maanden
  Bijzonderheden MS Excel
  SAP
  Talenkennis Nederlands
  Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50